Sau ‘to’ là gì?
Mai Lan đã hỏi 12 tháng trước

Em xin kính chào Thầy, em có câu hỏi sau mong được thầy giải đáp:

“It is important to have good results.”
“Revision is important to having good results.”

Tại sao hai câu trên dạng động từ sau to lại có sự khác nhau như vậy, dựa vào đâu để mình sử dụng cho đúng.
Em xin cảm ơn!

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 12 tháng trước

Em hãy nhớ là to có hai nghĩa:

1. Nghĩa là “để”. Khi to nghĩa là “để” thì nó đi với động từ dạng nguyên mẫu.

○ to + V nguyên mẫu
để làm gì đó

2. Nghĩa là “đến” hay “đối với”. Khi to nghĩa là “đến / đối với” thì nó đi với danh từ.

○ to + danh từ
đến / đối với cái gì đó

Trong hai câu em hỏi, trong câu 1, to ở đây nghĩa là “để”. Do đó, phía sau phải là động từ dạng to-V.

It is important to have good results.
= Thật quan trọng để có được kết quả tốt.
= Để có được kết quả tốt là điều quan trọng.

Trong câu 2, to ở đây nghĩa là “đối với”:

Revision is important to having good results.
= Việc chỉnh sửa rất quan trọng đối với việc có được kết quả tốt.

Do đó, phía sau nó phải là danh từ. Vậy have phải ở dạng V-ing để đóng vai trò là danh từ (having – “việc có”).

Quảng cáo
 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.