proved và deemed
kdan đã hỏi 2 năm trước

The investment in solar energy_______costly for the town of Wexfox initially, but in the long run, it is expected to be financially beneficial.
A. deemed
B. established
C. proved
D. assessed
Thầy ơi em thấy dịch câu A và C đều hợp lí, tại sao lại chọn C vậy ạ?

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Đáp án đúng là (C) proved

Deem có nghĩa là “xem cái gì đó là thế nào đó”. Muốn dùng deem với câu này thì nó phải ở thể bị động:

The investment in solar energy was deemed costly.
= Sự đầu tư vào năng lượng mặt trời được xem là tốn kém.

Còn prove có nghĩa là “tỏ ra”, có thể đi liền với tính từ:

○ The problem proved difficult for us.
= Vấn đề này này tỏ ra rất khó khăn cho chúng tôi.

Vì thế, (C) proved là đáp án đúng:

 The investment in solar energy proved costly…
= Việc đầu tư vào năng lượng mặt trời đã tỏ ra tốn kém…

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.