Phân biệt quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: Ngữ phápPhân biệt quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn
KtchD đã hỏi 1 tháng trước

When he arrived, a crowd ——- for several hours to greet him.
(A) had been waiting
(B) is waiting
(C) has been waiting
(D) was waiting

Thực ra em thấy câu này mình chọn (D) cũng hợp lý mà ạ? Hành động arrived xảy ra khi hành động waiting của crowd đang diễn ra, và nó diễn ra được several hours.

Thầy giúp em phân biệt QKTD với QKHTTD với ạ?

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 1 tháng trước

When he arrived, a crowd had been waiting for several hours to greet him.
= Khi anh ấy đến, một đám đông đã chờ được vài tiếng để đón anh ấy.

Ở đây có for several hours, nghĩa là “được vài tiếng”.

Vì vậy, hành động “chờ” đã kéo dài được vài tiếng, tính đến lúc anh ấy đến.

Khi nêu ra độ dài về thời gian của một hành động, tính đến một thời điểm trong quá khứ, thì ta phải dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (hoặc quá khứ hoàn thành), không dùng quá khứ tiếp diễn. Ví dụ:

They had been talking for over an hour before Tony arrived.
= Họ đã nói chuyện được hơn một tiếng trước khi Tony đến.

(nêu ra độ dài thời gian là hơn một tiếng; không dùng were talking)

The man who was fired had been working there since 2004.
= Người mà bị đuổi việc đã làm ở đóng từ năm 2004.

(nêu là độ dài thời gian là từ năm 2004; không dùng was working)

He needed a rest because he had been studying all day at school.
= Anh ấy cần nghỉ ngơi vì anh ấy đã học cả ngày ở trường.

(nêu ra độ dài thời gian là cả ngày; không dùng was studying)

Muốn dùng quá khứ tiếp diễn thì phải bỏ độ dài về thời gian đi. Ví dụ như câu em hỏi:

When he arrived, a crowd was waiting to greet him.
= Khi anh ấy đến, một đám đông đang chờ để được đón anh ấy.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.