Nghĩa là “đã…” mà sao không dùng thì quá khứ?
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: Ngữ phápNghĩa là “đã…” mà sao không dùng thì quá khứ?
Thanh Huy đã hỏi 3 năm trước

The box office at Edger Concert Hall stops selling tickets approximately fifteen minutes after the performances ———.
(A) had begun
(B) begin
(C) to begin
(D) began

Thưa Thầy, câu này sao không chọn được câu (D) ở thì quá khứ vậy thầy. Em dịch nghĩa thấy nó cũng khá hợp lí: “Phòng vé tại Edger Concert Hall ngưng bán những chiếc vé khoảng 15 phút sau khi những buổi biểu diễn đã bắt đầu.”

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 3 năm trước

Nghĩa tiếng Việt của nó là “đã bắt đầu” thì chưa chắc trong tiếng Anh nó phải là thì quá khứ đơn nhé em. Muốn biết chắc nó là thì nào thì ta phải xem nó xảy ra vào thời gian nào.

Nghĩa của câu đó là:

○ The box office at Edger Concert Hall stops selling tickets approximately 15 minutes after the performances begin.
= Phòng vé tại Edger Concert Hall dừng bán vé khoảng 15 phút sau khi những buổi biểu diễn bắt đầu.

Ở đây ta thấy hành động stops (dừng bán vé) đang ở thì hiện tại đơn. Do đó, việc dừng bán vé phải lặp lại nhiều lần (ví dụ như thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần). 

Trong khi đó, hành động begin (biểu diễn bắt đầu) xảy ra 15 phút trước hành động dừng bán vé. Do đó, nó cũng phải lặp lại nhiều lần (thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần cùng với việc dừng bán vé). Vì vậy, nó cũng phải ở thì hiện tại đơn.

Câu này giống như ví dụ sau đây:

I go to bed 15 minutes after I brush my teeth.
= Tôi đi ngủ 15 phút sau khi tôi đánh răng.

Theo ý câu này, cả hai hành động đi ngủ và đánh răng đều diễn ra hàng ngày nên chúng phải ở thì hiện tại đơn.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.