‘next’ hay ‘later’
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: TOEIC‘next’ hay ‘later’
Nguyễn Huy Hoàng đã hỏi 2 năm trước

Em chào thầy ạ.
Ở câu sau vì sao không chọn next mà lại chọn later đó ạ.
Ms. Crowe’s replacement for the position of treasurer will be announced ——— this month
(A) next
(B) afterward
(C) past
(D) later

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Next có nghĩa là “tiếp theo”. Nếu muốn dùng next thì phải bỏ this month đi.

Ms. Crowe’s replacement for the position of treasurer will be announced next.
= Người thay thế bà Crowe cho vị trí thủ quỹ sẽ được thông báo tiếp theo.

Lí do là dùng next thì ta chỉ cần biết là hành động xảy ra tiếp theo một hành động nào đó, không quan tâm là vào ngày tháng nào. 

Còn khi đã dùng this month rồi thì không dùng next nữa, vì lúc đó ta đã biết hành động phải xảy ra trong tháng này, không tâm là xảy ra tiếp theo hành động nào đó hay không nữa. 

Later có thể được dùng với this monthlater nghĩa là “sau”. Khi biết hành động xảy ra vào tháng này nhưng ta vẫn có thể cần phải phân biệt là trước hay sau thời điểm hiện tại. Lúc đó ta có thể thêm later vào để cho người ta biết là xảy ra sau thời điểm hiện tại, hoặc earlier để cho biết là trước điểm hiện tại.

Ms. Crowe’s replacement for the position of treasurer will be announced later this month.
= Người thay thế bà Crowe cho vị trí thủ quỹ sẽ được thông báo sau trong tháng này.

Ms. Crowe’s replacement for the position of treasurer was announced earlier this month.
= Người thay thế bà Crowe cho vị trí thủ quỹ đã được thông báo trước đó trong tháng này.