Leave đi với giới từ nào?
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: TOEICLeave đi với giới từ nào?
phương nhi đã hỏi 2 năm trước

Cho em hỏi câu này với ạ:

Customer who cannot call the service department during normal business hours may leave a message ——- our answering service.
(A) with
(B) off
(C) from
(D) by

Câu này tại sao đáp án là (B) ạ. Em nghĩ leave a message on sth chứ đúng không ạ? Em cảm ơn thầy.

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Em dựa vào nghĩa của câu để làm chứ đừng học công thức kiểu “leave đi với gì” nhé.

Nghĩa câu này là:

Customers who cannot call … may leave a message ——- our answering service.
= Khách hàng mà không thể gọi … có thể để lại tin nhắn ——- dịch vụ trả lời của chúng tôi.

Không gọi được nên để lại tin nhắn cho dịch vụ trả lời → dịch vụ sẽ nhận tin nhắn rồi trả lời lại sau → tin nhắn nằm ở chỗ dịch vụ → tin nhắn và dịch vụ ở với nhau → cần chữ “với” → đáp án là with.

Đơn giản vậy thôi. Học công thức với mẹo làm gì cho mệt.