“Gấp bốn lần” thì nói thế nào?
Hỏi đáp tiếng AnhCategory: Ngữ pháp“Gấp bốn lần” thì nói thế nào?
Đinh Phương asked 3 weeks ago

Thầy giải thích giúp em câu này ạ, em nghĩ so sánh gấp bao nhiêu lần thì dùng as … as và chọn D nhưng đáp án là B ạ.

The Louisiana Territory, an area ——- the size of France, was bought by The United States from France for $150.000.000 in 1803.
(A) is four times as large as
(B) more than four times
(C) than more four times
(D) four times as large as

1 Answers
thầy Duy TOEIC answered 3 weeks ago

Khi dùng as … as thì hai thứ được so sánh phải cùng loại với nhau nhé em.

Trong câu này, phía trước chỗ trống là area (khu vực) và sau chỗ trống là the size (kích thước). Đây không phải là hai thứ cùng loại, nên ta không dùng asas.

Nếu muốn dùng as … as ở đây thì ta bỏ the size of đi. Lúc đó ta so sánh area với France. Đây là hai thứ cùng loại với nhau (nước Pháp cũng là một khu vực).

The Louisiana Territory, an area four times as large as France, was bought by…
= Lãnh thổ Louisiana, một khu vực lớn gấp bốn lần nước Pháp, đã được mua bởi…

Còn times thì có thể đi liền với những chữ như the size, the speed, the height, the amount… để so sánh. Do đó, nói four times the size of France là đúng.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.