far ahead và away from nghĩa là gì?
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: TOEICfar ahead và away from nghĩa là gì?
Nguyễn Trung đã hỏi 2 năm trước

Thưa thầy! Khi em tra thì em thấy nghĩa của far aheadaway from là đều mang nghĩa “xa” cả, em thật sự không thể phân biệt được, mong thầy giúp em. Thậm chí đôi lúc đọc báo em thấy họ dùng away from far from một cách rất nhiều, em đọc nhiều những vẫn không nghĩ ra nó khác nhau ở điểm gì, em cảm ơn thầy.

The Harrison Community Bank will open a branch in the center of Harrison, only a kilometer ——— their headquarters in the financial district.
(A) all around
(B) up until
(C) far ahead
(D) away from

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Far aheadaway from không có nghĩa là “xa” nhé em.

Away from có nghĩa là “cách”. Lí do là away nghĩa là “xa”, còn from nghĩa là “từ”. Ghép lại chúng có nghĩa nôm na là “xa bao nhiêu tính từ chỗ nào đó”, tức là “cách”. Nó đúng cho câu trên:

only a kilometer away from their headquarters
= chỉ một kilomét cách xa tính từ trụ sở chính của họ
= chỉ một kilomét cách trụ sở chính của họ

Còn far ahead là “xa về phía trước”. Ahead có nghĩa là “về phía trước”. Ví dụ:

He didn’t think far ahead.
= Anh ấy đã không nghĩ xa về phía trước.
= Anh ấy đã không nghĩ xa về tương lai.