‘everyday matters’ hay ‘usual matters’?
Hỏi đáp tiếng AnhCategory: Từ vựng‘everyday matters’ hay ‘usual matters’?
Đinh Phương asked 4 months ago

Thầy giúp em giải thích câu này với ạ. Em chọn (C) usual nhưng đáp án là (A) everyday.

He deals with the ——- matters in the office, his boss deals with the important ones.
(A) everyday
(B) average
(C) usual
(D) standard

1 Answers
thầy Duy TOEIC answered 4 months ago

Usual nghĩa là “thường lệ”, nhưng chính xác nó có nghĩa là “xảy ra hoặc được làm trong hầu hết các trường hợp”. Ví dụ:

This is the usual method for finding gold.
= Đây là phương pháp thường lệ cho việc tìm kiếm vàng.

(Ví dụ cứ 10 lần tìm vàng thì đến 9 lần là sử dụng phương pháp này)

Trong câu em hỏi:

He deals with the ——- matters in the office, while his boss deals with the important ones.
= Anh ấy giải quyết những vấn đề ——– ở văn phòng, trong khi sếp anh ấy giải quyết những vấn đền quan trọng.

Ở đây không phải là “những vấn đề mà xảy ra trong hầu hết các trường hợp”. Ở đây không phải là “những vấn đề mà cứ 10 lần làm gì đó thì đến 9 lần là nó xảy ra” (giống như method ở ví dụ trên). Do đó, ta không dùng usual để mô tả cho matters.

Câu này đang nói về “những vấn đề bình thường”, tức là những vấn đề mà không có gì quan trọng. Do đó, ta dùng everyday matters (những vấn đề thường ngày) là hợp lí nhất.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.