engage nghĩa là gì?
Đinh Phương đã hỏi 2 tháng trước

Thầy giải đáp giúp em câu này với ạ. Đáp án là engage. Em tra trên từ điển Cambridge thì engage sb = employ sb. Em dịch kiểu gì cũng thấy không đúng.

For holistic development schools should _____ families as partners in their children’s education.
(A) draft
(B) recruit
(C) engage
(D) enlist

Facebook Profile photolevietdung98 đã trả lời 2 tháng trước

Theo mình hiểu từ engage trong câu này có nghĩa
” engage something/somebody (formal) to succeed in attracting and keeping somebody’s attention and interest”
Tạm dịch : Để phát triển toàn diện , cách nhà trường nên chung tay ( tham gia ) cùng với các gia đình trong việc giáo dục con họ

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước

Đáp án câu này là enlist mới đúng nhé em. Ai cho đáp án nhầm rồi.

Enlist
 nghĩa là “thuyết phục ai đó giúp đỡ hoặc cùng ta làm gì đó.” Trong câu trên ta có thể dịch là “vận động”.

○ …schools should enlist families as partners in their children’s education.
= …nhà trường nên vận động các gia đình trở thành đối tác trong việc giáo dục con cái của họ.

Engage có nghĩa là “sử dụng”, nhưng chỉ dùng để sử dụng ai đó mà mình thuê (giống employ như em nói).

anhnt87 đã trả lời 2 tháng trước

vậy nếu ta dùng engage theo kiểu : “engage sb in st :to make somebody take part in something ” thì có đc ko thầy

thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 tháng trước

Đây không phải là cấu trúc đó nhe em.
Đây là câu trúc enlist sth/sb as sth.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.