Dùng job hay work?
Facebook Profile photoPhương Đinh đã hỏi 3 tháng trước

Thầy phân biệt các đáp án trong câu này giúp em với ạ:

Her sole ——- in the hotel kitchen was peeling potatoes.
(A) role
(B) profession
(C) job
(D) work

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 3 tháng trước

Câu này có nghĩa là:

Her sole ——- in the hotel kitchen was peeling potatoes.
= ——- duy nhất của cô ấy trong nhà bếp khách sạn là gọt khoai tây.

Ở đây ta thấy có chữ sole, nghĩa là “duy nhất”. Tức là bình thường thì có thể làm nhiều việc khác nhau (nấu ăn, phụ bếp, rửa chén,…) nhưng cô ấy chỉ làm một việc duy nhất là gọt khoai tây. Vậy chữ “việc” ở đây phải là danh từ đếm được (có thể làm một việc, hai việc, ba việc,… nhưng cô ấy chỉ làm một việc).

Do đó, đáp án (D) work sai vì nó là danh từ không đếm được. Đó là vì work luôn được dùng để chỉ chung tập hợp tất cả các nhiệm vụ khi ta đi làm, chứ không chỉ từng nhiệm vụ riêng lẻ như gọt khoai tây. Ví dụ:

Her work is very easy.
= Công việc của cô ấy rất dễ dàng.

(= Tất cả các nhiệm vụ trong nghề của cô ấy đều dễ dàng)

Đáp án (A) role sai bởi vì nó có nghĩa là “vai trò”. Vai trò của ai đó trong tổ chức thì chỉ có một (ví dụ như “anh ấy nắm giữ vai trò quản lý). Do đó, không nói là her sole role – “vai trò duy nhất của cô ấy”, vì như vậy sẽ dư thừa. Giống như không ai nói “bà ấy là người mẹ duy nhất của tôi” vậy.

Đáp án (B) profession sai vì nó có nghĩa là “nghề”. Rõ ràng nó sai nghĩa câu này. “Nghề” dùng để chỉ một thể loại việc làm. Ví dụ: “Nghề dạy học rất vất vả.” Chứ nó không chỉ một nhiệm vụ đơn lẻ như là gọt khoai tây được.

Còn (D) job ngoài nghĩa là “việc làm” hay “công việc” thì còn có nghĩa là “nhiệm vụ”. Nó có thể dùng để chỉ từng nhiệm vụ riêng lẻ, nên nó đúng trong câu này.

Her sole job in the hotel kitchen was peeling potatoes.
= Công việc/nhiệm vụ duy nhất của cô ấy trong nhà bếp khách sạn là gọt khoai tây.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.