Dùng danh từ thường hay V-ing? – exercise
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: TOEICDùng danh từ thường hay V-ing? – exercise
Tuấn Anh đã hỏi 2 năm trước

According to the Doctor’s Association of America, you can stay fit and healthy by ——- for only 30 minutes a day.
(A) exercise
(B) exercised
(C) exercises
(D) exercising

Em chọn đáp án (A) do sau “by” và trước “for” nên em chọn một danh từ. Đáp án lại là (D) ạ. Thầy giái thích câu này giúp em với ạ. Em cảm ơn thầy.

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Câu này em phải dựa vào nghĩa nhé. Vì (D) exercising cũng có thể làm danh từ.

Exercising là V-ing, là hành động mà đóng vai trò là danh từ, có nghĩa là “việc tập thể dục”.

Ta thấy phía trước có by, nghĩa là “bằng cách làm gì đó”. Do đó, phía sau phải là một hành động. Ví dụ:

Turn the computer on by pressing this button.
= Bật máy tính lên bằng việc bấm nút này.

Vậy:

you can stay fit and healthy by excercising for only 30 minutes a day.
= bạn có thể có cơ thể đẹp và khỏe mạnh bằng việc tập thể dục trong vòng 30 phút một ngày.

Còn excercise là một danh từ thường, có nghĩa là “hoạt động thể chất để làm mình khỏe mạnh”. Ở đây không dùng danh từ thường. Giống như không thể nói:

You can get healthier by these apples.sai
= Bạn có thể trở nên khỏe mạnh hơn “bằng cách những quả táo này”.sai
(bằng cách làm gì những quả táo?)

Phải nói vầy mới đúng:

You can get healthier by eating these apples.đúng
= Bạn có thể trở nên khỏe mạnh hơn bằng việc ăn những quả táo này.đúng