Do you ever và Have you ever
Hương đã hỏi 5 năm trước

Thầy ơi, khi mình nói Do you ever play football? là nói về hiện tại còn Have you ever played football? là nói về quá khứ lẫn hiện tại, vậy có đúng không ạ?

Với lại câu Do you ever play football? có giống câu Do you play football? không ạ? Nhờ thầy giải thích thêm về kiểu câu Do you ever… đi ạ, em cảm ơn thầy!

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 5 năm trước

Trả lời câu em hỏi “khi mình nói Do you ever play football? là nói về hiện tại còn Have you ever played football? là nói về quá khứ lẫn hiện tại, vậy có đúng không ạ?” thì không phải như vậy nhé.

Do you ever play football? dùng thì hiện tại đơn, tức là hỏi về mọi thời điểm nói chung, còn Have you ever played football? dùng thì hiện tại hoàn thành, tức là hỏi về từ trước đến nay.

Nghĩa của hai câu này là:

Do you ever play football?
= Bạn có bao giờ chơi bóng đá không?

Have you ever played football?
= Bạn đã bao giờ chơi bóng đá chưa?

Ý muốn hỏi của hai câu này là giống nhau nhé em. Chúng đều muốn biết người kia có bao giờ chơi bóng đá hay không.

Còn hai câu sau:

1. Do you ever play football?
= Bạn có bao giờ chơi bóng đá không?

2. Do you play football?
= Bạn có chơi bóng đá không?

Có một sự khác nhau là câu 1 muốn hỏi bạn đã chơi bóng đá bất kỳ một lần nào hay chưa, còn câu 2 thì muốn hỏi là hiện bạn có chơi bóng đá một cách thỉnh thoảng hay thường xuyên hay không.

Với câu 1 mà trả lời là “No” thì bạn chưa từng chơi bóng đá bao giờ trong đời, còn với câu 2 mà trả lời là “No” thì có thể là ngày xưa bạn có chơi, nhưng hiện tại đã bỏ.

* Do you ever thường không dùng với những động từ như play football, mà dùng với những động từ chỉ hoạt động trong tâm trí như feel, think, wonder, see, find, here, wish, …:

Do you ever feel that there are too many choices?
= Có bao giờ bạn cảm thấy là ta có quá nhiều sự lựa chọn?

  • Liên kết

  • Thông tin liên lạc

    Email: toeicmoingay@gmail.com