differ in và differ by khác nhau chỗ nào?
Hỏi đáp tiếng AnhCategory: Bài tập tiếng Anhdiffer in và differ by khác nhau chỗ nào?
Đinh Phương asked 3 weeks ago

Thầy giúp em phân biệt differ bydiffer in với ạ.

People differ ——- opinions, race, nationality, age, gender, sexuality, ethnicity, class, religion, lifestyle and so much more, yet at the very basic we are all human species.
(A) by
(B) from
(C) in
(D) with

1 Answers
thầy Duy TOEIC answered 3 weeks ago

Differ in chính xác là “khác nhau về khía cạnh gì đó”.

Differ by chính xác là “khác nhau theo thể loại nào đó”.

Cụ thể:

Nếu em muốn nói A và B có khía cạnh X khác nhau thì em ghi là A and B differ in X. Ví dụ nếu em muốn nói là “những cái hộp này có kích thước khác nhau” thì nói là:

The boxes differ in size.
= Những cái hộp này khác nhau về kích thước.
= Những cái hộp này có kích thước khác nhau.

Nếu em muốn nói A và B khác nhau khi ở những thể loại X khác nhau thì em ghi là A and B differ by X. Ví dụ nếu em muốn nói là “những cái hộp này khác nhau (về khía cạnh nào đó) khi ở các vùng khác nhau” thì nói là:

The boxes differ by region.
= Những cái hộp này khác nhau theo vùng.
= Những cái hộp này khác nhau khi ở các vùng khác nhau.

Tuy nhiên, với câu em đăng ở trên, ta không rõ ý của nó. Ý câu này có thể là người ta có ý kiến, chủng tộc, quốc tịch, độ tuổi… khác nhau (lúc đó dùng differ in). Tuy nhiên, cũng có thể là người ta cư xử khác nhau khi mang những ý kiến, chủng tộc, quốc tịch, độ tuổi… khác nhau (lúc đó dùng differ by). Cho nên câu này dùng (A) by hay (C) in đều đúng.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.