cụm phân từ hiện tại: introducing
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: Ngữ phápcụm phân từ hiện tại: introducing
Nguyễn Trung Dũng đã hỏi 2 năm trước

Thầy cho em hỏi câu này thuộc dạng ngữ pháp nào vậy thầy? Và đáp án nữa. Cảm ơn thầy.

Tonight, the candidates in the upcoming mayoral election will be on the radio ——- their ideas.
(A) introduction
(B) introducing
(C) introduced
(D) introductory

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Đáp án là (B) introducing.

Ta thấy sau chỗ trống là their ideas, là một cụm danh từ. Chỗ trống mà nằm trước cụm danh từ thì thường ta chỉ chọn động từ hoặc giới từ.

Vậy ta loại danh từ (A) introduction và tính từ (D) introductory

Còn lại hai đáp án (B) introducing(C) introduced đều là động từ.

Hai đáp án này chỉ khác nhau là (B) introducing là chủ động, còn (C) introduced là bị động (nguyên tắc là V-ed mà không làm vị ngữ thì nó là bị động – chỗ trống không phải vị ngữ vì đã có vị ngữ là will be rồi)

Vậy ta xét chủ động / bị động:

1. Ưu tiên xét nghĩa trước. Dựa vào nghĩa thì chọn chủ động:

the candidates in… will be on the radio introducing their ideas.
= những ứng cử viên trong… sẽ lên đài radio giới thiệu những ý tưởng của họ.

2. Nếu không biết nghĩa ta “lụi” bằng mẹo sau: thấy có cụm danh từ phía sau ta ưu tiên chọn chủ động.

Vậy nên đáp án là (B) introducing.

V-ing ở đây đóng vai trò là cụm phân từ hiện tại. Em có thể xem thêm tại các link sau:
https://www.toeicmoingay.com/hoi-dap/fluctuate
https://www.toeicmoingay.com/hoi-dap/cac-cong-dung-cua-v-ing
https://www.toeicmoingay.com/hoi-dap/having-v-ed