Coincident hay Coincidental?
Hương đã hỏi 6 tháng trước

Choose ‘coincident’ or ‘coincidental’ for the two following sentences:
1. It’s purely ——- that we both chose to call our daughters Emma.
2. My student card’s number is ——- with the time when I won the lottery. It was on May 3rd, 2011. And the number is 532011.

Thưa thầy, làm cách nào để phân biệt được hai từ trên ạ? Nghĩa của chúng có hoàn toàn giống nhau không?

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 6 tháng trước

Những trường hợp thế này em có thể tra từ điển Anh – Anh là biết nhé.

Nghĩa của coincidental trong từ điển Oxford (xem tại đây):

happening by chance; not planned
= xảy ra tình cờ; không được dự định trước

Vậy nó có nghĩa là “tình cờ” hay “ngẫu nhiên”.
Nghĩa của coincident trong từ điển Oxford (xem tại đây):

happening in the same place or at the same time
= xảy ra tại cùng địa điểm hoặc cùng thời điểm

Vậy trong câu số (1) em hỏi, ta dùng coincidental.

It’s purely coincidental that we both chose to call our daughters Emma.
= Hoàn toàn tình cờ là chúng tôi cùng quyết định đặt tên con gái chúng tôi là Emma.
= Việc chúng tôi cùng quyết định đặt tên con gái chúng tôi là Emma là hoàn toàn tình cờ.

Tuy nhiên, trong câu (2) ta không dùng coincident (hay coincidental). Coincident dùng để diễn tả hai việc xảy ra cùng thời điểm hoặc địa điểm, không dùng để diễn tả sự trùng khớp giữa hai con số (VD: The rise in shoe sales is coincident with the start of the school year.)

Câu này có vẻ như người ra đề không phải là người bản ngữ nên không đáp án nào đúng cả.

Nếu ta muốn nói là “trùng với” thì nói như sau:

My student card’s number is the same as the date I won the lottery. It was on May 3rd, 2011. And the number is 532011.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.