Có dùng so sánh nhất với as … as được không?
Hỏi đáp tiếng AnhThể loại câu hỏi: Ngữ phápCó dùng so sánh nhất với as … as được không?
Nguyễn Trung đã hỏi 2 năm trước

Mr. Watanabe would like to stay at a hotel as ——— as possible to the convention center so that he doesn’t have to travel far in the morning.
(A) close
(B) closer
(C) closest
(D) closely

Thưa thầy, ở câu trên đáp án là (A) close, nhưng theo em nghĩ sao lại không phải là (C) closest, “cái khách sạn mà gần nhất có thể”, phải dùng so sánh nhất ở trong câu này mới hợp nghĩa chứ ạ. Mong thầy giải đáp giúp. Em cảm ơn thầy!

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Không bao giờ dùng so sánh nhất ở giữa as … as nhé em. Vì đây là cấu trúc so sánh bằng. Không thể vừa so sánh bằng vừa so sánh nhất được.

Giữa as … as chỉ được dùng tính từ / trạng từ thường thôi.Ví dụ:

She is as tall as her sister.
= Cô ấy cao bằng chị cô ấy.

Không thể nói:

She is as tallest as her sister.sai
= Cô ấy cao nhất bằng chị cô ấy.sai

As … as possible là một trường hợp đặc biệt của so sánh bằng. Nó nghĩa là “bằng với mức có thể”. Ví dụ:

You should submit the report as soon as possible.
= Bạn nên nộp báo cáo “sớm bằng với mức có thể“.

Đồng nghĩa với:
= Bạn nên nộp báo cáo sớm nhất có thể.

Tức là as … as possible đã có nghĩa là “… nhất có thể” rồi, nên ta không dùng so sánh nhất ở đó nữa. Ví dụ:

as quickly as possible
= nhanh nhất có thể

as good as possible
= tốt nhất có thể

Do đó, phải nói là:

as close as possible
= gần nhất có thể

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.