Chọn they hay their
Hải Tam đã hỏi 2 năm trước

New patients should arrive fifteen minutes before ——- scheduled appointments.
(A) they
(B) their

Thầy ơi sau câu này em chọn hay đáp án they their em thấy nó cũng ổn hết thầy. Em nhờ thầy hướng dẫn rõ giúp em ạ.

Nếu phía sau before là một cụm danh từ thì chọn their là tính từ sở hữu rất hợp lí.

Nếu before là liên từ và em suy luận scheduled là vị ngữ thì em thấy chọn they làm chủ ngữ cũng hợp lí.

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Nếu chọn they thì chỗ đó sai nghĩa thôi em.

Lần sau em nhớ là nếu hai đáp án mà đều đúng về ngữ pháp thì phải nghĩ đến việc xét nghĩa nhé.

New patients should arrive fifteen minutes before they scheduled appointments.
= Bệnh nhân mới phải đến mười lăm phút trước khi họ lên lịch cuộc hẹn. (sai)

Bệnh nhân phải đến phòng khám trước giờ hẹn, chứ không thể đến trước khi họ lên lịch cuộc hẹn được. Trước khi lên lịch cuộc hẹn thì đã có cuộc hẹn đâu mà đến?