check hay examine?
Đinh Phương asked 2 months ago

Thầy ơi, “để bác sĩ khám/kiểm tra” thì dùng từ gì ạ?

There is a large swelling at the wrist. I think you’d better go and let the doctor _______ it.
(A) check
(B) inspect
(C) examine
(D) investigate

1 Answers
thầy Duy TOEIC answered 2 months ago

Đáp án câu này là (C) examine nhé em.

Checkinspect chỉ dùng khi ta kiểm tra cái gì đó xem nó có đúng, an toàn hay có thể chấp nhận được hay không (lúc kiểm tra, ta chưa biết nó bị gì hay không). Ví dụ:

Check the bottle for cracks or leaks. 
= Hãy kiểm tra cái bình xem có bị nứt hay rò rỉ không.

She gave me the minutes of the meeting to read and check.
= Cô ấy đưa tôi biên bản cuộc họp để đọc và kiểm tra.

Make sure you inspect the goods before signing for them. 
= Hãy đảm bảo là bạn kiểm tra hàng hóa trước khi ký nhận chúng.

Còn trong câu của em, bác sĩ đã thấy vấn đề rồi, và bây giờ chỉ kiểm tra xem vấn đề là gì thôi, chứ không phải là chưa biết có bị gì hay không, nên ta không dùng checkinspect.

Examine có thể được dùng khi ta hiểu nguyên nhân của một vấn đề đã biết, nên nó đúng ở đây:

There is a large swelling at the wrist. I think you’d better go and let the doctor examine it.
= Có một chỗ sưng lớn ở cổ tay. Tôi nghĩ bạn nên để bác sĩ kiểm tra nó.

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: Phòng 707, Trung tâm Tin học ĐH KHTN, số 137E đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.