TOEIC P5 – 5: Giữa TO BE và by: V-ed/V-iii

Câu dạng động từ: xét chủ động hay bị động? Giữa động từ to beby ta chọn động từ dạng V-ed hoặc V3.

Bình Luận