TOEIC P5 – 12: help do sth | help sth

Giải bài tập TOEIC phần điền từ:
help do sth | help sth
Sau help ta chọn động từ dạng nguyên mẫu có to hoặc không có to.

  • ánh viết:

    Các video của thầy hay vô cùng luôn ạ. Mong thầy ra phần đọc part 6 và 7 lắm ạ. Chúc thầy luôn sức khỏe và vui vẻ ạ. Yêu thầy rất nhiều. Học thầy 3 ngày mà em thấy hiểu vô cùng, part 5 dễ dàng hơn.

Bình Luận