Test 1 – 130: thấy ‘last week’ có được chọn ngay thì quá khứ?

Nhiều bạn có thói quen sai lầm là xét thì ngay dựa vào những dấu hiệu như ‘last’, ‘next’, ‘yesterday’,… Ta phải làm như thế nào để không mất điểm đáng tiếc?

Bình Luận