Test 1 – 172-175 A: chú ý khi gặp chữ ‘likely’ trong Part 7

Sửa câu 173. Các bạn chú ý khi gặp chữ ‘likely’ trong câu hỏi Part 7 là biết câu đó phải suy luận chứ không ghi rõ trong bài nhé.

Bình Luận