Test 1 – 125: sau giới từ có được chọn ngay V-ing không?

Nhiều bạn hay áp dụng mẹo là sau giới từ chọn ngay V-ing. Tuy nhiên, mẹo này sẽ có lúc sai. Cách làm chính xác là gì?

Bình Luận