Test 1 – 112: sau động từ chọn gì?

Dạng câu từ loại. Chỗ trống là một chữ nằm ngay sau động từ thì ta chọn loại từ gì? Phân vân giữa danh từ và trạng từ mà không biết nghĩa thì ta lụi đáp án nào?

Bình Luận

 • Link nhanh

 • Liên kết

 • Thông tin liên lạc

  Điện thoại: 0982 042 261 (thầy Duy)

  Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

  (vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

  Email: thayduy@toeicmoingay.com

  Trang web này thuộc về Công Ty TNHH Đỗ An Duy. Mã số thuế: 0315750849 cấp ngày  20/06/2019.