Ngữ pháp TOEIC cơ bản – Bài 2c: Trợ động từ – Be

Bài giảng ngữ pháp TOEIC cơ bản. Bài 2c: Trợ động từ – Be
– Sau động từ to be ta chọn từ loại gì?
– Sau động từ to be nếu là động từ thì ta chọn động từ dạng gì?

Bình Luận