Ngữ pháp TOEIC cơ bản – Bài 2a: Trợ động từ – Động từ khiếm khuyết

Bài giảng ngữ pháp TOEIC cơ bản. .Bài 2a: Trợ động từ – Động từ khiếm khuyết
– Thế nào là động từ khiếm khuyết?
– Động từ sau động từ khiếm khuyết thì phải ở dạng gì?

Bình Luận