Giải đề thi TOEIC thật ngày 13/3/2016 | câu 101-108

101. Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ.
102. Cụm từ take a train/bus/taxi….
103. Câu dạng động từ. Chọn dạng nào của động từ to be?
104. Dùng start soon hay start promptly?
105. Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ.
106. Dạng câu đại từ: vị trí chọn tính từ sở hữu.
107. Câu từ loại và dạng động từ. Chọn danh từ hay động từ? Và nếu chọn động từ thì chọn dạng nào?
108. Cách dùng tính từ disappointed.


Lời thoại của video:

Câu 101

Chúng ta thấy chỗ này chọn loại từ gì? Thì rõ ràng a là “một cái gì đó tại chỗ nào đó”. Nên ở đây rõ ràng đang cần một cái danh từ (một thứ gì đó). Đáp án là câu (B) reservation có đuôi -tion là đuôi danh từ.

Câu 102

Câu này cần phải coi nghĩa để biết là chọn động từ gì.

Vì là 4 động từ khác nhau nên phải coi nghĩa. Ở đây là “cái người gì đó đang làm cái hành động này với một cái gì đó”.

Danh từ chính là chữ train (với một chiếc xe lửa). To nghĩa là “đến chỗ nào đó…” Động từ ở đây đang tác động lên cái xe lửa. “Ông đó làm gì đó cái xe lửa, đến cái chỗ nào đó.”

Chúng ta có động từ took là quá khứ của take. Đây là động từ mà người ta chuyên dùng để nói là đi một cái phương tiện nào đó. Ví dụ như take a taxi, take the bus. Đi bằng một phương tiện nào đó thì dùng chữ take. Thì (A) took chính là đáp án. Took a train nghĩa là “đã bắt một chiếc xe lửa”.

Câu 103

Đây đều là động từ to be nhưng ở 4 dạng khác nhau. Chúng ta xét ngữ pháp để coi là ở đây chúng ta chọn động từ to be dạng gì.

Chúng ta thấy là ở đây người ta đang nói về “những thứ gì đó của những cái gì đó…” Động từ to be nghĩa là thì (thì không được gì đó). Vậy thì chọn chữ nào đây?

Thì đầu tiên ta thấy có will be. Will be sai vì bạn không thể nói là will be not được. Chữ not không thể nằm sau động từ to be, mà nó phải nằm giữa chữ will và chữ be: will not be. He will not be happy. Chữ not phải nằm giữa như vầy. Vì will là một trợ động từ (giống can/could/must). Còn be là một động từ bình thường. Còn not là trạng từ. Thì trạng từ phải nằm giữa trợ động từ và động từ bình thường chứ nó không nằm ở phía sau được.

Ví dụ như mình nói: He can quickly eat this cake. Anh ấy có thể nhanh chóng ăn cái bánh này. Đây là một trạng từ. Nó phải nằm giữa trợ động từ can và động từ eat. Chứ bạn không thể nói là He can eat quickly ở đây được. Not là một trạng từ nên cũng phải nằm vào giữa chứ không nằm sau động từ to be. Nên ở đây bạn không thể nói là will be not được.

Đáp án (C) being thì sao? Being là động từ to be ở dạng V-ing. Các bạn chú ý là động từ to be dạng V-ing không thể đóng vai trò vị ngữ trong một câu. Ví dụ mình nói: He is happy. Hoặc They are students. He là chủ ngữ, is happy là vị ngữ của câu (Anh ấy thì vui). Động từ to be mà đóng vai trò vị ngữ nó phải là is.

Hoặc là như dưới này. Họ là sinh viên. They là chủ ngữ, are students là vị ngữ. Động từ to be đóng vai trò vị ngữ của một câu phải là are như thế này. Hoặc nó phải là những chữ như là has been/were/was. Tức là nếu đóng vai trò vị ngữ trong một câu thì động từ to be phải chia ở một cái thì nào đó như hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, hiện tại đơn. Chứ động từ to be dạng V-ing nó đâu có chia thì nào đâu. Cho nên nó không đóng vai trò là vị ngữ được.

Ví dụ bạn không bao giờ gặp trường hợp là He being happy cả. Mà trong khi đó ở câu này động từ to be phải đóng vai trò là vị ngữ. Chủ ngữ là đây: Copies of…plans (những bản copy của cái gì đó) thì không được gì đó. Câu này chưa có động từ nào đóng vai trò vị ngữ hết, cho nên động từ to be ở đây phải đóng vai trò là vị ngữ của chủ ngữ này. Bởi vậy chúng ta không thể chọn being ở đây được, ta loại being luôn. Phải là are/were/will be thì mới được.

Vậy còn was thì sao? Rõ ràng was với are ở đây khác nhau. Are thì đi với chủ ngữ số nhiều. Còn was phải đi với chủ ngữ số ít. Nhìn vào đây rõ ràng ta thấy là chủ ngữ số nhiều. Những cái copy của cái gì đó thì không gì đó. Vị ngữ này đang đi với chủ ngữ số nhiều nên không thể là was được (was chỉ đi với chủ ngữ số ít), ta loại luôn. Nên đáp án chỉ có thể là are. Những cái copy này thì không gì đó.

Câu 104

Ta có 4 đáp án là 4 trạng từ khác nhau. Ta cần coi nghĩa để coi là chọn trạng từ nào.

Ở đây ta nhìn thấy to start là bắt đầu. Ở sau là vào 9 giờ sáng những ngày thứ hai. Cái trạng từ ở đây rõ ràng đang mô tả cho hành động bắt đầu. Bắt đầu một cách như thế nào vào 9 giờ sáng.

Đáp án của chúng ta là chữ promptly, đồng nghĩa với immediately. Nghĩa là một cách ngay lập tức. Bắt đầu một cách ngay lập tức vào lúc 9 giờ sáng. Bắt đầu liền vào lúc 9 giờ sáng chứ không chậm trễ. Vậy đáp án là câu (B).

Câu này một số bạn làm sai là do chọn đáp án (A) soon. Ví dụ mình nói I will start soon. Tôi sẽ bắt đầu sớm. Tức là tôi sẽ không chần chừ nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn nữa thì tôi sẽ bắt đầu. Cái này không cần đi với khoảng thời gian cụ thể mà chỉ cần diễn tả là ít phút nữa bắt đầu, trong một khoảng thời gian ngắn nữa là sẽ bắt đầu chứ không đi với thời gian như vầy. Ở đây đi với thời gian vào lúc 9 giờ sáng nên ta không dùng chữ sớm này nữa. Đã sớm thì không có 9h hay 10h gì nữa mà chỉ là sớm thôi. Nếu bạn vẽ trục thời gian ra và đây là thời điểm hiện tại:

Bạn nói bắt đầu cái gì đó sớm nghĩa là bạn làm ngay vào khoảng này, tức là một thời gian gần trong tương lai chứ không có đợi đến khi xa mới làm. Tức là một thời gian gần trong tương lai không cần biết chính xác là lúc nào. Còn ở đây nó đã biết chính xác vào lúc 9h sáng thì bạn không dùng chữ sớm này nữa. Cho nên chúng ta không chọn đáp án soon.

Câu 105

Ta thấy ở đây là cho cái gì đó đến cái gì đó thì rõ ràng ở đây chọn danh từ. Đáp án là câu (B) admission có đuôi -sion là đuôi danh từ.

Câu 106

Ở đây 4 đáp án đều liên quan đến chúng/họ. Ta xét ngữ pháp để xem chọn cái nào.

Ở đây là cho (for) cái công việc gì đó tại chỗ nào đó (vân vân…). Rõ ràng ta thấy đây là cụm danh từ. Vị trí chỗ trống đang đứng đầu một cụm danh từ. Bạn cứ thấy vị trí chỗ trống mà đứng đầu một cụm danh từ thì chọn tính từ sở hữu vô. Chọn những chữ như là their/his/her/my. Những chữ mang nghĩa của họ, của tôi, của anh ấy… Ở đây là cho cái gì đó của họ. Ta chọn their điền vô.

Câu 107

Nhìn 4 đáp án ta có đáp án (A) là danh từ đuôi -tion. Còn 3 đáp án còn lại là động từ ở những dạng khác nhau.

Đầu tiên chúng ta coi chúng ta có chọn danh từ không. Phía trước chỗ trống chúng ta thấy đây là một danh từ chỉ người (the manager). Rồi phía sau chỗ trống cũng là một danh từ chỉ người luôn (Mr. Hong). Rõ ràng ở giữa ta phải chọn động từ. Những người này họ làm hành động gì đó đối với ông Hồng này. Chứ chúng ta không thể chọn thêm một danh từ vô đây được. Không thể nói là những người này, rồi sự gì đó, rồi ông Hồng. Như vậy là không được nên không chọn danh từ. Đáp án phải là động từ.

Thì bây giờ chúng ta coi thử chọn động từ ở dạng gì. Thì đầu tiên chúng ta có đáp án (B). Đây rõ ràng là động từ ở thì hiện tại đơn bởi vì nó có -s. Nhưng bạn để ý là hiện tại đơn có -s thì phải đi với chủ ngữ số ít. Trong khi đó phía trước ở đây là một chủ ngữ số nhiều nên không thể đi với cái này được. Muốn đi với chủ ngữ số nhiều thì phải bỏ -s đi. Bạn cứ nhớ nguyên tắc là chủ ngữ có -s thì động từ không được có -s. Còn động từ có -s thì chủ ngữ không được có -s. Cho nên chúng ta loại đáp án này luôn. Còn đáp án (D) là động từ dạng V-ing. Như lúc nãy mình nói thì động từ to be dạng V-ing không thể làm vị ngữ trong câu được. Thì tương tự một động từ dạng V-ing bình thường như vầy không thể đóng vai trò vị ngữ trong một câu được. Bạn không thể nói là He eating the cake. Đây không phải là vị ngữ. Ví dụ bạn nói He eats the cake (vị ngữ ở thì hiện tại đơn) hay He will eat the cake (vị ngữ ở thì tương lai đơn) hoặc là He is eating the cake (vị ngữ ở thì hiện tại tiếp diễn). Chứ một động từ dạng V-ing thì không thể đóng vai trò vị ngữ được. Mà trong khi đó ở đây là một câu có chủ ngữ (những người quản lý) làm gì đó ông Hồng thì cần một động từ đóng vai trò vị ngữ. Bạn không thể chọn recommending được. Rõ ràng chúng ta chỉ có đáp án là câu (C) recommended. Đây là động từ ở thì quá khứ đơn (đã làm gì đó). Những người quản lý này đã làm gì đó ông Hồng.

Câu 108

Chỉ việc nhìn thấy chữ that ở phía sau thì chúng ta thấy đơn giản là đáp án (A) disappointed, nghĩa là bị thất vọng. Nó có thể đi với that được. That nghĩa là rằng. Ý là đã rất thất vọng rằng. Không thích thì bạn có thể đọc nguyên câu này. Câu này nó nói là những người nhân viên tại trung tâm gì đó đã rất thất vọng rằng trung tâm này sẽ nhận quỹ ít hơn (less funding, funding nghĩa là quỹ). Họ nhận được ít tiền hơn thì rõ ràng là họ thất vọng. Những đáp án còn lại rất lạ, ít gặp trong bài thi TOEIC. Các bạn không cần quan tâm.

Bình Luận