Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 108

Động từ remain có nghĩa là “vẫn là” hay “vẫn còn”. Nó được dùng tương đương với động từ to be (đồng nghĩa với still be). Do đó, there remain(s)… đồng nghĩa với there is/are, nghĩa là “vẫn có”.


Lời thoại của video:

Sau chỗ trống ta có động từ remain. Trong đáp án ta phải chọn những từ như thế này và trong đó có chữ There. Chúng ta chú ý động từ to be được sử dụng như thế này: There is a car. Nghĩa là có một cái xe. Động từ remain cũng được sử dụng theo cách này, giống động từ to be. There remains a car. Nghĩa là còn lại một cái xe. Một động từ khác cũng sử dụng như vậy là động từ exist (tồn tại). There exists a car. Có tồn tại một cái xe. Tại sao hai động từ này được sử dụng như động từ to be ở đây? Vì động từ to be ở đây nghĩa là có tồn tại, hiện hữu. Động từ remain ở đây có nghĩa là còn, cũng tương đương như vậy. Exist là tồn tại, cũng tương đương như vậy. Và các bạn chú ý là chủ ngữ đúng thực ra là chữ phía sau nên động từ phải chia theo chủ ngữ ở sau. Ví dụ mình muốn nói còn nhiều cái xe: There remain cars. Chú ý là động từ không có -s vì danh từ số nhiều. Thì câu này nghĩa là gì? There remain nghĩa là còn, thì chúng ta chọn đáp án (C). Còn cái gì ở đây? Còn những vấn đề kinh tế phức tạp cần được giải quyết trong khi điều kiện kinh tế thì đã trở nên tốt.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận