Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 106

Issue nghĩa là gì?

the March issue of the magazine = số tháng Ba của tạp chí


Lời thoại của video:

Ta phải chọn 1 trong 4 danh từ điền vào chỗ trống. Trước tiên chúng ta xét nghĩa xung quanh chỗ trống và coi nghĩa của đáp án. Chỗ trống là danh từ chỉ cái gì đó liên quan đến tháng Ba (March) của tờ magazine (tạp chí).

Trước tiên chúng ta coi condition (trạng thái, tình trạng, điều kiện). Bỏ qua đáp án này vì không thể nói là điều kiện tháng Ba của tạp chí được. Ta loại câu này. (D) promise là lời hứa nên loại luôn. Ta không thể chọn lời hứa tháng Ba của tạp chí được. Price là giá. Ta có thể nói là giá tháng Ba của tạp chí, nhưng mà thường thì nếu người ta muốn nói giá tháng Ba, người ta sẽ nói: the price in March. Chứ người ta không nói March price. Chúng ta xem câu (A) issue. Thì động từ issue có nghĩa là phát hành hoặc đưa ra cái gì đó. Ví dụ như issue a card nghĩa là phát hành một cái thẻ. Danh từ của nó là thứ mà người ta phát hành. Dùng cho báo hay tạp chí thì có nghĩa là số báo hay ấn bản. Ở đây là số báo tháng Ba của tạp chí này. Câu này có nghĩa là gì? Một phương pháp mới đối với việc bảo vệ tài sản thông tin sẽ được bao gồm trong số báo tháng Ba sắp tới của tạp chí.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận