Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, 101-104

101. Sau by chọn đại từ nào giữa he, him, his himself?

102. Chọn dạng động từ nào giữa will be, was, arehas been? Khi nào chọn thì tương lai đơn?

103. Chọn từ loại nào giữa directly, direct, directed direction? Vị trí của trạng từ là ở đâu?

104. hire more personnel = thuê nhân sự thêm


Lời thoại của video:

Xin chào các bạn. Chúng ta hãy cùng qua 4 câu đầu tiên của đề test thứ 2.

Câu 101

Câu này nhìn vào ta thấy cuối câu có chữ by. Thì chỗ trống ta phải chọn đại từ. Cứ 100 câu trong bài thi TOEIC thì có đến 99 câu như thế này. Bạn cứ mạnh dạn tự tin mà chọn himself. By himself nghĩa là chính anh ấy làm cái gì đó, chứ không nhờ ai khác. Đa số các trường hợp sẽ chọn himself. Đặc biệt là những trường hợp có chữ by đứng sau.

Những trường hợp khác không hợp lý. Vì sao thì chúng ta coi. (A) he làm chủ ngữ thì bắt buộc phía sau phải có một vị ngữ thì chúng ta mới chọn he. Nhưng ở đây phía sau là dấu chấm nên ta không chọn he. Còn (C) his thì sao? His ở đây gọi là từ hạn định, giúp xác định cho một danh từ nào đó nên là nó phải đứng trước danh từ. Tức là phía sau his phải có một danh từ ở đây. Ví dụ: his car, his house… Phải có danh từ ở sau nhưng ở đây lại là dấu chấm nên loại trường hợp này luôn. Còn (B) him thì làm sao? Chỉ có trường hợp này mình mới thấy by him. Ví dụ như: It was taken by him. Nó bị lấy đi bởi anh ấy. Trong trường hợp này, by him nghĩa là bởi anh ấy (thể bị động). Mình chỉ nghĩ ra được cái trường hợp này mới dùng by him mà thôi. Nên ta không chọn by him ở đây. Đáp án là (D) himself.

Câu 102

Câu này rất dễ. Ta thấy 4 đáp án là 1 động từ ở 4 thì khác nhau. Đây là một câu về thì. Vậy chúng ta chọn thì nào? Nhìn vào đây chúng ta thấy có chữ next week (tuần sau). Câu này sẽ diễn tả một hành động chưa diễn ra, tức là thì tương lai. Nên câu này chúng ta chọn (A) will be.

Câu 103

Hơi lắc léo một tí. Câu này chúng ta xem chủ ngữ vị ngữ ở đâu. Chúng ta thấy có động từ enter thì chúng ta hiểu đây là vị ngữ (bắt đầu từ enter trở đi). Enter nghĩa là đi vào cái gì đó. Chủ ngữ là khúc phía trước. Nhiều cái gì đó (many science majors). Những cái gì đó nó đi vào cái trường này (graduate school). Phía sau có after (sau khi) doing something. Bạn thấy đây là một câu đã đầy đủ các ý. Ví dụ như mình nói câu này: I ate the cake. Câu này có chủ ngữ là I, vị ngữ là ate the cake. Trong vị ngữ có một động từ ate và phía sau là một tân ngữ (vật chịu ảnh hưởng bởi hành động này). Nó đầy đủ các thành phần chính rồi. Trong câu này nếu mà thiếu những thành phần khác thì chỉ có thể là những thành phần phụ, ví dụ như trạng từ (quickly): I quickly ate the cake. Tôi nhanh chóng ăn cái bánh. Hoặc là quickly để phía sau : I ate the cake quickly. Thành phần phụ còn có thể là tính từ. Ví dụ mình để vô đây: the big cake (tôi ăn cái bánh bự). Bạn để ý câu của chúng ta có chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ hoàn chỉnh ở đây. Thì chúng ta thiếu một cái thành phần phụ, có thể là trạng từ hoặc tính từ. Có thể là tính từ được hay không? Bạn chú ý tính từ một là đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Hai là mình nói something is big hoặc something looks big, tức là nó đi sau động từ. Tính từ sẽ đứng ở chỗ đó. Nếu chọn tính từ ở đây, ta không thấy danh từ ở sau cũng như không thấy động từ ở trước, tức là không biết tính từ này bổ nghĩa cho danh từ nào cả. Cho nên không thể chọn danh từ ở đây được mà phải chọn trạng từ. Những cái gì đó vào cái trường gì đó như thế nào đó sau khi làm gì đó. Ta chọn (A) directly (một cách trực tiếp).

Câu 104

Đây là một câu từ vựng. Ta phải chọn giữa 4 động từ. Ta sẽ xem tân ngữ, cái mà chịu ảnh hưởng bởi hành động này là từ gì. Ở đây là từ personnel. Bạn phải biết nó nghĩa là gì thì mới làm được. Personnel đồng nghĩa với những chữ employees hoặc là staff, workers. Nó nghĩa là nhân viên. Bây giờ rất là dễ rồi. Chúng ta nhìn ngay có chữ hire sẽ đi với nhân viên. Đa số các bạn sẽ biết nó có nghĩa là thuê, đồng nghĩa với hai từ này: recruitemploy. Đây là 3 từ quan trọng trong bài thi TOEIC có nghĩa là thuê. Các bạn có thể dùng nó với những danh từ như thế này (employees, staff, workers).


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận