Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 1, 147-149

147. be eligible for something = đủ điều kiện cho cái gì đó

148. Liên từ if không thể đi trước một V-ing đóng vai trò là danh từ. Besides doing something = Bên cạnh việc làm gì đó

149. Chọn từ loại nào? Sau giới từ là từ loại gì? Vị trí của danh từ là ở đâu?


Lời thoại của video:

Xin chào các bạn. Chúng ta hãy cùng làm tiếp 3 câu tiếp theo này.

Câu 147

Ta phải xem giữa 4 tính từ này thì ta phải chọn tính từ nào. Thứ nhất chúng ta có tính từ aware. Thì cách dùng của nó như thế nào. Cách dùng của nó là be aware đi với giới từ OF something. Nói đơn giản thì nó bằng với know something. Vì nó đi với giới từ of mà phía sau lại là giới từ for cho nên chúng ta loại được (A). Còn câu (B) eligible và (D) qualified. Hai tính từ này đi với giới từ FOR, có nghĩa là đủ điều kiện (to be eligible for với qualified for something). Còn câu (C) responsible cũng đi với giới từ FOR thì đa số các bạn đều biết nó có nghĩa là gì rồi (chịu trách nhiệm cho cái gì đó). Thì ta thấy (B)(C) đồng nghĩa nên không thể chọn một trong hai cái này được nữa. Chúng ta chỉ còn lại đáp án là (C) responsible, nghĩa là chịu trách nhiệm. Ngữ cảnh này thì tại sao lại chịu trách nhiệm? Đọc lên chúng ta thấy là cái công ti này có cơ hội tốt cho những cái bán thời gian. Những vị trí là bán thời gian, kiếm 8$ trong 5 giờ. Ta thấy đây là một mẫu đăng tuyển việc thường thấy trong bài thi TOEIC. Có cái phần mô tả công việc là rất hay dùng chữ responsible for. Bạn responsible for doing this – chịu trách nhiệm làm việc này (promoting) và việc này (demonstrating).

Câu 148

Ta thấy có liên từ if nghĩa là nếu, và 3 giới từ còn lại là given, within, besides. Giới từ given nghĩa là xét cái gì đó (given something), within something (bên trong cái gì đó), besides something (bên cạnh cái gì đó). Thì chúng ta nhìn coi phía sau chỗ trống ở đây là gì. Sau chỗ trống này là một V-ing, đóng vai trò là danh từ. Ta loại ngay câu (A) if vì theo sau if phải là một câu S+V , không thể nào là một V-ing được. Còn 3 cái còn lại, các bạn để ý thì xét cái gì đó (given something) thì phải là danh từ bình thường chứ không thể là V-ing được (nó không đi với V-ing). Còn within cũng không đi với V-ing. Chỉ có besides (bên cạnh cái việc làm gì đó). Nếu không biết được như vậy thì bạn cũng phải hiểu là ở đây bên cạnh là tại vì sao. Phía trước chúng ta đã thấy người này họ chịu trách nhiệm làm việc này (promoting) và việc này (demonstrating), phía sau có dấu phẩy tức là thêm một việc họ phải làm nữa. Nên chúng ta chọn (D) besides (bên cạnh). Họ phải làm promoting, demonstrating và bên cạnh đó còn có cả creating brand nữa.

Câu 149

Câu này rất là dễ. Ta thấy sau giới từ for ta chọn danh từ. Vì công việc chính và duy nhất của giới từ là đứng trước danh từ. Nên chúng ta chỉ chọn một danh từ đứng ở sau mà thôi. Chọn (D) consideration.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận