Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 1, 139-140

139. Sự khác nhau giữa the others, the other, othersanother.

140. announced a new policy = thông báo một chính sách mới


Lời thoại của video:

Xin chào các bạn,

Câu 139

Đây là câu có những chữ other (nghĩa là khác). Ta coi cách sử dụng của những cái chữ này như thế nào. Thì đây là một cái bảng mà vừa rồi mình đã post lên trên Facebook TOEIC Mỗi Ngày. Các bạn có thể lên để tham khảo:

Ví dụ chữ the others này thì dùng thế nào? Các bạn nhìn lên những chữ màu nâu thì có nghĩa là dùng như danh từ (người khác, cái khác). Chữ the others này thì thứ nhất nó là số nhiều, thứ hai là xác định (những người khác, những cái khác mà đã biết và xác định là cái nào rồi). Chúng ta xem từng cái để coi cách sử dụng của nó như thế nào.

Thứ nhất ta nhìn chữ other đứng một mình. Trong bảng này chỉ có một cái là other (ở dưới, màu xanh). Thì màu xanh đứng trước danh từ có nghĩa là khác. Ví dụ mình nói là the other cat (con mèo khác). Thì ta loại ngay trường hợp này vì phía sau chỗ trống là dấu chấm chứ không phải danh từ.

Ta coi (A)(B) sử dụng như thế nào. Thứ nhất là chúng ta coi the other (một cái khác, một người khác nào đó mà đã xác định rồi). Còn another là một cái khác, một ai khác mà chưa biết là ai. Cách sử dụng hai cái này nó như thế này. Các bạn coi ví dụ:

I have three pens. One of them is black, another is white and the other is red.

Tôi có ba cây viết. Một trong chúng màu đen, một cái khác màu trắng (tức là lúc này chưa xác định là cái nào là cái khác trong 2 cái còn lại), và cái còn lại màu đỏ (tức là chỉ còn lại 1 cái nên là xác định).

Cách sử dụng của nó là khi chúng ta đang nhắc đến cái gì đó rồi thì chúng ta mới được sử dụng. Vì bản chất của nó là dùng như danh từ. Nếu dùng nó không thì chúng ta chẳng biết là đang nói về cái gì. Nên là phải nhắc tới rồi (như là three pens). Phải nhắc đến như vậy rồi thì mới dùng như vậy.

Ta xem lại đáp án của chúng ta là (A) the other(B) another. Thì ở đây bạn phải biết nghĩa của câu này một tí thì nó mới dễ làm được. Chúng ta coi thử share ở trước chỗ trống nghĩa là gì. Share là chia sẻ, ở đây là chia sẻ thông tin với (relevant là gì các bạn không cần biết). Ai chia sẻ thông tin này? Người ta (people). Phía trước chỉ có people là làm được công việc này thôi. Tức là people ở đây chia sẻ thông tin với người khác. Thì ở đây the other (xác định) và other chỉ ai đó (một người nào đó). Nó không hợp lý ở đây. Thì người khác là ai? Ở đây đang nói người ta một cách chung chung, chia sẻ thông tin chung chung. Thì câu trả lời của chúng ta sẽ là câu (D) one another (nghĩa là với nhau). Người ta chia sẻ thông tin với nhau. Các bạn chú ý cũng có một chữ khác có nghĩa là với nhau, đó là each other. Hai cái này đều có nghĩa là với nhau, lẫn nhau. Nhưng chú ý one another sử dụng cho nhiều hơn hai người. People là rất nhiều người. Còn each other là sử dụng cho hai người. Ví dụ: The couple love each other. Cặp đôi yêu nhau. Nếu là hai người thì chúng ta dùng each other.

Câu 140

Đây là một câu từ vựng. Cái thư viện nó đã thông báo một cái gì đó mới (The library has announced a new…), và phía sau là chữ that. Còn ở sau là một cái gì đó chúng ta không cần biết. That ở đây nghĩa là rằng như thế nào đó (thông báo một cái gì đó rằng). Thì chúng ta có 4 đáp án, cái nào đưa vô đó thì hợp? Các bạn phải chú ý những từ quan trọng trong TOEIC như thế này: accommodation nghĩa là chỗ ở. Ví dụ như khách sạn, hay lo chỗ ở cho ai đó (to prepare accommodation). Chữ measure nghĩa là biện pháp (to take a measure – có một cái biện pháp gì đó). Vậy thì hai cái này nghĩa không hợp lý. Không thể thông báo chỗ ở hay thông báo một cái biện pháp rằng như thế nào đó được. Ta có chữ policy nghĩa là chính sách. Thông báo một cái chính sách mới, rằng phải như thế nào đó. Vậy thì đáp án (B) hợp lý.

Phần dịch nghĩa:

Câu 139

Thông qua mạng Internet, người ta đang khám phá ra những cách mới để chia sẻ thông tin phù hợp với nhau.

Câu 140

Thư viện đã thông báo một chính sách mới, rằng tất cả những cuốn sách được mượn phải được trả lại trong 5 ngày làm việc kể từ ngày cầm cuốn sách ra.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận