Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 1, Câu 133

Chọn dạng động từ nào giữa proposeproposedproposes, và to proposing? Dạng nào có thể đóng vai trò tính từ?
The enclosed documents summarize ——- changes to the existing overtime regulations.
(A) propose (B) proposed (C) proposes (D) to proposing


Lời thoại của video:

Xin chào các bạn,

Câu 133 này chúng ta làm như thế nào?

Câu này là câu dạng động từ. Ta thấy động từ propose ở những dạng khác nhau. Đối với những câu này, sẽ giúp ích rất nhiều nếu chúng ta nhìn vào và biết thành phần câu nằm ở đâu (chủ ngữ, vị ngữ ở đâu). Như câu này, nhìn vào đây ta phải xác định xem động từ của câu đã có hay chưa. Nhìn vào ta thấy The enclosed…summarize. Động từ summarize có đuôi -ize là đuôi động từ. Vì vậy ta hiểu vị ngữ bắt đầu từ summarize. Còn chủ ngữ là vế phía trước. Ta có thể hiểu phần còn lại sẽ là một tân ngữ. Cụm The enclosed documents này summarize nguyên vế phía sau. Vậy thì ở sau sẽ là một cụm danh từ. Cụ thể thì danh từ chính là chữ changes. Summarize những cái changes đối với (to) cái gì đó. Ta hiểu changes là tân ngữ chính ở phía sau. Trong một cụm danh từ, ta xác định được danh từ chính là changes thì chỗ trống ngay trước danh từ chính phải là một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ chính ở phía sau. Trong bốn đáp án chỉ có câu (B) proposed mới đóng vai trò tính từ được. Động từ thêm -ed thì đóng vai trò tính từ. Hoặc là V-ing cũng đóng vai trò tính từ. Nhưng ở câu (D) có chữ to nên nó không phải tính từ nữa. Chúng ta chọn (B). Nghĩa là những cái thay đổi nó được proposed.

Phần dịch nghĩa:

Câu 133

Những tài liệu được đính kèm nó tóm tắt những thay đổi đã được đề xuất đối với những quy định về việc làm việc ngoài giờ hiện có.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận