Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 124

the enclosed contract = bản hợp đồng được đính kèm


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án đều là 4 động từ khác nhau đều ở dạng -ed. Thì chúng ta cần xét nghĩa để biết ở đây chọn động từ dạng -ed nào. Chúng ta thấy chỗ trống nằm trong một cụm danh từ như thế này: the…contract (hợp đồng gì đó). Vây thì động từ -ed đang đóng vai trò như một tính từ để mô tả cho contract này. Ở đây sẽ có nghĩa là hợp đồng được làm gì đó. Ta thấy đáp án (A) là đáp án hợp lý. Động từ enclose là đính kèm (hợp đồng được đính kèm). Hợp đồng được kèm với một lá thư hay tài liệu nào đó. Còn train là huấn luyện. Rõ ràng chúng ta không thể nói là cái hợp đồng được huấn luyện. Còn (B)(D) không phải những chữ quan trọng trong bài thi TOEIC nên ta có thể tạm lơ những chữ này.

Phần dịch nghĩa:

Câu này nghĩa là: Với việc ký kết cái hợp đồng được đính kèm, thì chúng tôi muốn được chào đón bạn như là một nhà cung cấp đối với công ty chúng tôi.

Câu này chúng ta thấy giống như là đang ghi trong một lá thư. Nó nói hợp đồng đính kèm là để chỉ hợp đồng đính kèm cùng với lá thư này. Cho nên đáp án (A) rất là hợp lý.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận