Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 120

Có nên chọn ngay hire khi câu đang liên quan đến việc tuyển dụng? Cách dùng của offer là như thế nào?


Lời thoại của video:

Câu này chúng ta thấy ở đây to … là để làm gì đó và có vẻ như đang cần một động từ. Ta nhìn xuống 4 đáp án thì thấy ta có relocate (-ate là đuôi động từ). Ask là hỏi. Hire là thuê. Rõ ràng tất cả các đáp án đều là động từ. Chúng ta phải coi nghĩa để biết ở đây chọn động từ nào. Đọc chỗ này lên thì thấy là chúng tôi (we are) được làm cho hài lòng (pleased), nghĩa là chúng tôi rất là vui khi được làm gì đó … bạn. Còn phía sau có danh từ chính là position. Có giám đốc marketing (marketing director). Câu này nhiều bạn làm sai là do chọn hire (thuê). Bởi vì nhiều bạn thấy ở đây liên quan đến công việc (position – vị trí, job – việc làm, application – đơn xin việc). Nên nhiều bạn chọn câu (B) vô thì sai mất rồi. Vì sao sai? Vì bạn bỏ chữ hire vô đây thì khi đọc lên nghe có vẻ kỳ. Tự nhiên thuê bạn, rồi đến vị trí giám đốc marketing. Câu này nếu ghi trong tiếng Việt bạn sẽ thấy rất là kỳ:

Chúng tôi rất vui khi được thuê bạn vị trí giám đốc marketing.

Bạn sẽ thấy rất là kỳ khi thuê bạn là một cụm danh từ, rồi vị trí giám đốc marketing là một cụm danh từ ở sau nữa. Muốn cho nó hay và đúng thì đáng lẽ là chỗ này phải có một giới từ gì đó. Ví dụ như thuê bạn vào vị trí giám đốc Marketing. Hoặc cho bạn vào vị trí giám đốc Marketing. Nó phải như vậy. Còn không thì bạn phải bỏ hết tất cả đi luôn. Chỉ còn lại: Chúng tôi rất vui khi được thuê bạn. Và không có gì phía sau nữa. Chứ nếu nói hire ở đây thì phải nói là hire you for the position (có giới từ for). Thuê bạn cho vị trí này. Còn không là bạn bỏ hết đi và ghi: we are pleased to hire you. Chứ không được dùng hire ở đây. Thuê bạn rồi tới vị trí giám đốc marketing. Không được nói như vậy nên loại đáp án hire ra.

Trong khi đó chữ ask nghĩa là hỏi. Chúng ta không thể nói là hỏi bạn vị trí giám đốc marketing được nên là loại đáp án này luôn. Còn relocate nghĩa là dời địa điểm thì rõ ràng nó không liên quan gì ở đây. Cho nên chúng ta chỉ còn offer thôi. Offer dùng như thế nào? Nghĩa chính của nó là cung cấp. Cách dùng là offer somebody something, nghĩa là cung cấp cho ai đó cái gì đó. Ví dụ như là: offer customers good services là cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt. Cách dùng của nó là vậy, có thể có hai cụm danh từ đi liền với nhau. Cung cấp cho ai đó cái gì đó.

Bởi vậy ở đây chúng ta chọn offer rất là hợp lý. Offer you the position: chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn vị trí này. Tức là mời bạn làm vị trí này. Và đáp án là offer.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận