Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 119

Chọn giới từ nào giữa from, of, besidewith? Có nên chọn ngay from vì thấy to phía sau?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 giới từ khác nhau. Gặp những dạng câu này thì ta thường phải coi nghĩa. Nếu chọn nhanh thì chúng ta thường sai. Nhiều bạn làm câu này do thấy phía sau có chữ to nên chọn nhanh là from, vì from hay đi với to. Ví dụ: from the company to my house (từ công ty đến nhà tôi). Từ cái gì đó đến cái gì đó nên nhiều bạn chọn to. Nhưng đáp án (A) lại là đáp án sai. Vì sao sai thì chúng ta xét lại. Bạn thấy phía sau chỗ trống là danh từ entrance. Đây là chữ rất quan trọng trong bài thi TOEIC. Nó có nghĩa là lối vào. Lỡ là đáp án (B) thì sao? Of nghĩa là của cái lối vào hay là liên quan đến cái lối vào. Hay beside là bên cạnh lối vào, nghe rất hợp lý. Hoặc là với (with) cái lối vào cũng hợp lý luôn (with the entrance). Cho nên nếu bạn muốn chọn đáp án from thì ít ra cũng phải xem 3 đáp án còn lại để chắc chắn những đáp án đó sai. Chúng ta bỏ chữ from vô đây để coi lại nghĩa câu này để xem có đúng không. Đọc phía trước ta thấy the jobs là những công việc. The jobs available là những công việc hiện có, are posted là được đăng/dán từ lối vào đến văn phòng. Thì bạn thấy có cái gì đó hơi kỳ. Nếu mà nói từ lối vào đến văn phòng tức là lối vào này đang ở xa. Ví dụ như là cách xa văn phòng có một lối vào, cổng công ty:

Rồi làm cái gì đó từ cái cổng đến văn phòng:

Trong khi đó ở đây nó là những cái công việc được dán từ cái cổng đó đến văn phòng luôn thì nó rất là vô lý. Tại vì bình thường người ta dán một cái bảng công việc ghi công việc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chứ không thể nào nó dán suốt từ ngoài cổng đến văn phòng:

Trường hợp này chưa thấy bao giờ và rất là vô lý. Cho nên chọn from là có vấn đề rồi. Do đó chúng ta cần phải xét lại.

Ở đây không phải là cái lối vào ở xa đến cái văn phòng này, mà cách nói của người ta là the entrance to something, tức là cái lối vào dùng để đi vào cái gì đó. Ví dụ như mình nói là: the entrance to the classroom. Đây không phải là lối vào ở đâu đó, nó đi đoạn đường dài rồi đến lớp học. Không phải như vậy. Mà nó chính là lối vào dùng để đi vào lớp học. Nó chính là cửa của lớp học luôn. Lối vào mà đi qua nó thì mình đến được cái lớp học này. Cho nên ở đây người ta nói the entrance to the office chính là lối vào của văn phòng, cửa của văn phòng.

Cho nên đáp án hợp lý bây giờ lại là đáp án beside. Những công việc hiện có được dán bên cạnh cái lối vào đến văn phòng. Đó là đáp án.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận