Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 118

Chọn từ loại nào giữa efficient, efficiency, efficientlyefficiencies? Vị trí của trạng từ là ở đâu? Sau more có chọn ngay tính từ?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 từ loại khác nhau nên chúng ta xét ngữ pháp để biết nên điền loại từ gì. Nhiều bạn nhìn trước chỗ trống có chữ more nên sẽ có thói quen chọn tính từ vô. Vì trong tiếng Anh sau chữ more hay là tính từ. Ví dụ như more beautiful (xinh đẹp hơn). Nên nhiều bạn thấy more nên nghĩ sau more là tính từ nên chọn luôn. Như vậy là hiểu sai rồi. Sau more hoàn toàn có thể là trạng từ. Ví dụ: She runs more quickly than him. Câu này nghĩa là cô ấy chạy một cách nhanh hơn. Trạng từ mô tả cho chữ chạy (chạy một cách nhanh hơn so với anh ấy). Tức là trạng từ cũng có thể so sánh hơn được. Cho nên bạn chú ý mặc dù thường là tính từ. Bởi vì tính từ hay gặp trong ngôn ngữ, gặp nhiều hơn trạng từ nhưng điều đó không có nghĩa là thấy more thì chọn tính từ. Bởi vì có thể là trạng từ. Cho nên chúng ta rút kinh nghiệm.

Thì ở đây ta cần phải biết nguyên chỗ này là vị trí tính từ hay trạng từ, chứ không thể dựa vào chữ more mà làm được liền. Ta thấy ở đây không thể chọn tính từ được. Vì sao? Nếu chọn tính từ thì phía trước phải có một động từ to be. Ví dụ như mình nói là: This method is more efficient. Phương pháp này thì có tính chất hiệu quả hơn. Phải có động từ to be thì mới có tính từ. Hoặc là nó phải đứng trước một danh từ. Ví dụ: a more efficient method. Đây là một cụm danh từ. Danh từ chính là method. Một phương pháp có tính chất hiệu quả hơn. Trong khi đó chúng ta nhìn ở đây thì phía trước không hề có động từ to be. Ở trên có một động từ to be nhưng nó đi với chữ making rồi (is making – đang làm gì đó). Chứ không phải động từ to be đi với more. Thứ hai là chúng ta nhìn phía sau cũng chẳng hề có danh từ, chỉ có giới từ with. Nên chỗ đó không thể chọn tính từ efficient được. Ta loại đáp án (A). Thì chỉ có thể chọn đáp án (C) efficiently là trạng từ.

Chỗ này sẽ có nghĩa là gì? To produce là để sản xuất. Để sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả hơn. Thì efficiently này mô tả cho produce.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận