Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 116

Chọn từ loại nào giữa approved, approvable, approvalapprovingly? Vị trí của danh từ là ở đâu?

Đuôi -al có luôn là tính từ?


Lời thoại của video:

Câu này có 4 đáp án là 4 từ loại khác nhau. Chúng ta cần xét ngữ pháp để biết ở đây chọn loại từ gì. Đọc phía trước ta thấy một cụm danh từ The board liên quan đến (of) những người gì đó vào ngày 20 tháng 12. Phía sau chỗ trống lại bắt đầu một cụm danh từ nữa. Nguyên cụm the annual budget là cụm danh từ (cái gì đó mà sẽ không gì đó). Rõ ràng chỗ trống này đang nằm giữa hai cụm danh từ. Phía trước là cái board liên quan đến những người gì đó. Rồi phía sau là cái budget gì đó. Nằm ở giữa hai cụm danh từ rất có thể là một động từ. Tức là cái board này nó làm hành động gì đó với cái budget này (một động từ do board thực hiện và tác động lên budget. Cho nên chúng ta chọn đáp án (A) approved. Đây là động từ ở dạng quá khứ đơn.

Điều cần lưu ý & dịch nghĩa:

Ta có động từ approved là một chữ rất là quan trọng trong bài thi TOEIC, nghĩa là chấp thuận. Nói là approve a plan là chấp thuận một kế hoạch. Từ đó chúng ta có danh từ approval, nghĩa là sự chấp thuận hay bản chấp thuận. Các bạn chú ý đây là một danh từ chứ không phải tính từ. Mặc dù là đuôi -al nhưng nó lại là danh từ. Bình thường chúng ta có những chữ như là international, crucial. Thì rõ ràng đây là những tính từ. Những đuôi -al trong bài thi TOEIC thì đại đa số nó là tính từ. Nhưng chú ý chúng ta có một số đuôi -al cũng là danh từ nữa. Trong bài thi TOEIC bạn hay gặp 4 chữ này là danh từ: approval, proposal, arrival, renewal. Những chữ này không phải tính từ mà là 4 danh từ hay gặp trong bài thi TOEIC. Ngoài ra những đuôi -al khác là tính từ. Chỉ có 4 cái này là danh từ bạn cần nhớ. 4 cái này đều hình thành từ động từ. Approve là chấp thuận. Propose là đề xuất. Arrival là danh từ của động từ arrive, nghĩa là đến. Renewal là danh từ của động từ renew, nghĩa là gia hạn. Những cái này là động từ và thêm -al thì thành danh từ.

Câu này có nghĩa là: Ban giám đốc vào ngày 20 tháng 12 đã chấp thuận ngân sách hàng năm.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận