Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 114

Chọn đại từ hay tính từ sở hữu nào giữa they, them, themselvestheir? Vị trí của tính từ sở hữu là ở đâu?


Lời thoại của video:

Câu này ta thấy 4 đáp án đều liên quan đến họ hay là chúng, nhưng ở 4 loại khác nhau. Chúng ta cần xét ngữ pháp để biết trong chỗ trống cần chọn loại nào. Nhìn phía trước ta thấy có to order (để đặt mua). Thì rõ ràng phía sau đang cần một cụm danh từ. Để đặt mua thì phải đặt mua cái gì đó nên cần một cụm danh từ ngay phía sau. Chỗ trống này sẽ bắt đầu một cụm danh từ.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận