Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 112

Dạng câu giới từ. Chọn giới từ within, on, after hay along?


Lời thoại của video:

Câu này ta thấy 4 đáp án là 4 giới từ khác nhau. Ta cần phải coi nghĩa để biết nên chọn giới từ nào. Ta nhìn ngay phía sau chỗ trống là 45 years (45 năm). Đây là một khoảng thời gian. Thì đi với khoảng thời gian ta có 2 đáp án khả thi. Thứ nhất là within 45 years (trong vòng 45 năm). On thì không chỉ khoảng thời gian mà thường đi với một ngày cụ thể. Ví dụ mình nói on 5th January (vào ngày 5 tháng Một). Nó đi với ngày cụ thể, không đi với khoảng thời gian. Cho nên chúng ta không chọn đáp án (B). After là sau 45 năm, nghe rất hợp lý (sau khoảng thời gian 45 năm). Còn along nghĩa là dọc theo. Ví dụ mình nói là along the street (dọc theo con đường). Rõ ràng không chọn đáp án này.

Bây giờ chúng ta coi lại nghĩa để xem sẽ chọn within hay after. Đọc phía trước chúng ta thấy là announced (ai đó đã thông báo) his retirement (việc về hưu của ông ấy). Thì rõ ràng là thông báo việc về hưu sau 45 năm. Người ta làm nghề gì đó một thời gian dài 45 năm, sau đó người ta thông báo việc về hưu của họ (thông báo sau khi đã làm 45 năm).

Phần dịch nghĩa:

Trong năm 2009, nhà thiết kế thời trang người Ý tên Valentino Garavani đã thông báo việc về hưu của ông ấy sau 45 năm trong ngành thời trang.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận