Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 110

Dạng câu từ loại. Chọn động từ dạng V-ing hay V-ed?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 từ loại khác nhau nên chúng ta xét ngữ pháp để biết ở đây chọn loại từ gì. Phía trước chỗ trống là động từ to be (was). Sau động từ to be thì một là ta chọn tính từ, hai là chúng ta chọn động từ dạng V-ing, ba là chúng ta chọn động từ dạng -ed. Chúng ta có thể loại hai đáp án (C)(D). Trong bài thi TOEIC mà sau động từ to be thì chúng ta không được chọn danh từ và không chọn động từ dạng nguyên mẫu. Còn hai đáp án kia thì chúng ta chọn V-ing hay là -ed?

Sau chỗ trống chúng ta thấy có chữ and, và sau chữ and là động từ covered ở dạng -ed. Chữ and hay dùng để nối hai thành phần song song với nhau (cái gì đó vài cái gì đó, như thế nào đó và như thế nào đó). Thì chữ and ở đây đang nối động từ dạng -ed này (covered) với động từ trong chỗ trống. Thì rõ ràng ở đây rất có thể là động từ dạng -ed. Chúng ta chọn nhanh đáp án (B) publicized.

Nhưng mà xét một cách logic hơn thì hai đáp án này khác nhau như thế nào? Phía trước chúng ta có động từ to bewas. Thì was publicizingwas publicized, hai đáp án này khác nhau như thế nào. Ở trên là động từ to be với động từ V-ing. Đây là thì tiếp diễn, nghĩa là đang publicize (đang làm hành động này trong quá khứ). Còn ở dưới là động từ to be đi với động từ dạng -ed. Đây là cấu trúc của thể bị động, nghĩa là đã được người ta publicized. Thì về cơ bản hai đáp án này khác nhau là ở trên là chủ động còn ở dưới là bị động. Chúng ta coi ở đây chọn chủ động hay bị động. Trong bài thi TOEIC nếu chọn chủ động thì cần có một cụm danh từ ở ngay phía sau động từ này. Nếu mà là đang publicize thì là publicize cái gì ở phía sau. Thường là như vậy. Chúng ta thấy sau chỗ trống không hề có một cụm danh từ nào cả. Cho nên khó mà chọn chủ động được. Chúng ta ưu tiên chọn bị động. Câu này kiểm tra lại chúng ta thấy rất là hợp lý. Đang nói về cái sự kiện đã được publicize một cách rất tốt và đã được cover bởi gì đó.

Bạn chú ý thêm một cái nữa. Cái này hơi cao siêu một tí nên nếu bạn biết được thì nó sẽ giúp ích cho bạn một ít. Mỗi lần chúng ta gặp chữ well ngay sau động từ to be thì chúng ta chọn động từ dạng -ed vào. Ví dụ mình nói: The employees were well trained. Những người nhân viên đã được huấn luyện một cách rất tốt. Thường rất hay là động từ dạng -ed sau chữ well. Nó rất hay là bị động. Chứ chúng ta không chọn V-ing là chủ động để điền vào.

Điều cần lưu ý:

Có một điểm quan trọng bạn nên chú ý là đây là một mệnh đề quan hệ rút gọn, bắt đầu từ chữ including. Chúng ta thấy phía trước là một cụm danh từ (numerous media). Media nghĩa là phương tiện truyền thông. Còn tính từ numerous là tính từ của danh từ number (con số). Thì nó có nghĩa là nhiều về số lượng. Ở đây là nhiều phương tiện truyền thông. Rồi ngay phía sau danh từ mà có động từ dạng V-ing thì đó chính là mệnh đề quan hệ rút gọn của which include (mà bao gồm cái gì đó). Nó rút gọn thành V-ing như trong đề. Ở đây chúng ta hiểu nguyên cái này là một cụm danh từ: numerous…country. Trong đó danh từ chính là numerous media. Nằm sau danh từ chính là một mệnh đề quan hệ (phương tiện truyền thông mà bao gồm những đài truyền hình và những tờ báo khắp đất nước). Across the country là khắp đất nước. Ví dụ mình nói across the street thì bạn dịch là ở phía bên kia con đường. Nhưng across mà đi với một vùng rộng lớn như là đất nước, thành phố, tỉnh … thì có nghĩa là khắp. Mình phải hiểu nguyên khúc đó là cụm danh từ. Trong đó danh từ chính là numerous media, còn including … là mệnh đề quan hệ dùng để mô tả cho danh từ chính. Những phương tiện truyền thông mà bao gồm cái gì đó (những đài truyền hình và tờ báo khắp đất nước).


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận