Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 109

Câu từ loại. Chọn danh từ direction hay trạng từ directly?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án là 4 từ loại khác nhau thì chúng ta cần xét ngữ pháp để chúng ta biết ở đây chọn loại từ gì. Nhìn trước chỗ trống ta thấy: Bạn sẽ báo cáo (You will report). Đây là một động từ (report). Chỗ trống sau động từ có 2 trường hợp. Một là danh từ (bạn sẽ báo cáo cái gì đó đến cho người quản lý dự án). Lúc đó chúng ta có thể chọn câu (A). Nhưng còn một trường hợp nữa là sau động từ có thể là trạng từ để mô tả cho động từ đó (bạn sẽ báo cáo một cách như thế nào đến người quản lý dự án). Lúc đó ta có thể chọn đáp án (C). Đó là hai đáp án khả thi. Chúng ta có thể loại câu (B) (D).

Bây giờ chúng ta muốn phân biệt (A) (C) thì phải hiểu nghĩa ở đây. Không xét ngữ pháp tiếp được nữa. Thứ nhất chúng ta thấy direction có nghĩa là gì. Direction trong bài thi TOEIC có hai nghĩa chính. Một là hướng đi. Ví dụ mình nói: Cars are moving in one direction. Câu này nghĩa là những chiếc xe đang di chuyển trong cùng một hướng, tức là một chiều. Đây là câu rất hay gặp trong phần hình của bài thi TOEIC. Bạn thấy hai cái hình hay chụp những cái xe đang chạy cùng một chiều. Thứ hai nó có nghĩa là sự hướng dẫn. Ví dụ: Please follow directions. Vui lòng làm theo sự hướng dẫn. Thì chúng ta xem ở đây có được chọn danh từ không. Hướng đi hay sự hướng dẫn? Thứ nhất nếu bạn nói là báo cáo hướng đi thì phải biết là hướng đi của cái gì, chứ không thể nói trống không như vậy được. Ví dụ nói là báo cáo hướng đi của dự án cho người quản lý dự án, hay nói là báo cáo hướng đi của công ty. Bạn phải biết là hướng đi của cái gì. Đằng này ở đây lại không có. Sự hướng dẫn cũng vậy. Ít ra phải nói là hướng dẫn trong việc làm gì. Hướng dẫn trong việc chấp hành quy định gì đó đến người quản lý. Chứ không thì người ta chẳng biết là hướng dẫn làm gì. Nghe rất là kỳ. Còn một cái nữa đó là chẳng ai nói báo cáo hướng đi hay sự hướng dẫn cả. Thường là báo cáo những cái gì đến quản lý dự án, ví dụ như là report sales (báo cáo doanh số) hay là report survey results (báo cáo những kết quả khảo sát) đến cho quản lý dự án, hay báo cáo tình hình hoạt động chẳng hạn. Chứ không ai nói là báo cáo hướng đi hay báo cáo sự hướng dẫn. Nghe rất là kỳ. Nên chúng ta không chọn đáp án (A).

Đáp án (C) thì sao? Đáp án (C) là trạng từ của tính từ direct, một chữ rất quan trọng trong bài thi TOEIC (nghĩa là trực tiếp). Chữ này rất là quen thuộc với nhiều bạn. Ví dụ mình nói a direct influence. Đây là một sự ảnh hưởng trực tiếp. Hay mình nói là submit the results directly to me. Câu này nghĩa là nộp kết quả một cách trực tiếp đến cho tôi. Thì rõ ràng đây là một cách trực tiếp, chúng ta bỏ vào đây nghe rất là hợp lý. Bạn sẽ báo cáo một cách trực tiếp đến người quản lý dự án. Tức là bạn báo cáo thẳng cho ông này chứ không thông qua ai hết. Thì đáp án là câu (C). Ở đây các bạn chú ý danh từ direction và tính từ direct không liên quan đến nhau. Bình thường những từ loại khác nhau mà cùng một gốc từ như vầy thì thường nghĩa của nó liên quan đến nhau, nhưng mà ở đây thì không liên quan. Direction nghĩa là sự hướng dẫn, chiều hướng. Trong khi đó directly nghĩa là trực tiếp.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận