Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 102

Thấy and ta chọn ngay đáp án nào? Nhận biết mệnh đề quan hệ rút gọn thế nào?


Lời thoại của video:

Câu này đơn giản chúng ta nhìn thấy chữ and phía sau thì chọn ngay đáp án both. Both hay đi với and (cả cái gì đó và cái gì đó).

Điều cần lưu ý & dịch nghĩa:

Ở câu này ta có động từ đáng chú ý là assemble, nghĩa là lắp ráp. Ví dụ bạn muốn nói lắp ráp một cái máy tính hay xe hơi, cái giường cái tủ, thì dùng chữ assemble này. Thứ hai là trong câu này có một mệnh đề quan hệ rút gọn bắt đầu từ designed by. Phía trước là một cụm danh từ The bicycle (những chiếc xe đạp). Phía sau là động từ designed (thiết kế) ở dạng -ed, rồi phía sau còn có chữ by (bởi cái ông tên Andre). Thì rõ ràng đây là bị động. Những cái xe đạp được thiết kế bởi ông Andre Lim. Đây là bị động mà lại không có động từ to be. Bình thường bị động thì phải có động từ to be ở đây (are designed – được thiết kế). Mà ở đây người ta bỏ động từ to be đi rồi. Thì chúng ta hiểu ở đây là rút gọn của cái này, ghi đầy đủ là: Which are designed (những cái xe đạp mà được thiết kế bởi gì đó). Rút gọn ta bỏ which và động từ to be đi thì còn lại động từ dạng -ed. Câu này ta cần phải hiểu là chủ ngữ của câu bao gồm cả cụm The bicycle designed by Andre Lim. Vị ngữ thì từ are… trở đi (thì như thế nào đó). Chủ ngữ chính là những chiếc xe đạp. Những chiếc xe đạp thì như thế nào đó. Trong cụm màu đỏ lớn, tức là trong chủ ngữ này thì có một mệnh đề quan hệ đứng ngay sau danh từ chính để mô tả cho nó và chỉ rõ là những chiếc xe đạp nào. Vì chúng ta có nhiều chiếc xe đạp khác nhau. Nếu mà nói không thì không biết chính xác là chiếc xe đạp nào. Cho nên mới phải bỏ thêm mệnh đề quan hệ vô để chỉ rõ là những xe đạp mà được thiết kế bởi ông Andre Lim thì nó mới như vậy.

Câu này nghĩa là những chiếc xe đạp được thiết kế bởi Andre Lim thì vừa dễ lắp ráp và cuốn hút đối với nhiều người trẻ.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận