Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 101

Chọn dạng nào của động từ crowd? Sau động từ to BE chọn động từ dạng gì? Khi nào dùng chủ động, khi nào dùng bị động?


Lời thoại của video:

Câu này chúng ta xem 4 đáp án đều là động từ crowd nhưng ở 4 dạng khác nhau. Chúng ta xét ngữ pháp xem ở chỗ trống ta sẽ chọn động từ crowd dạng gì. Thứ nhất, nhìn phía trước chúng ta thấy có it is (nó thì) too (quá như thế nào đó). Phía trước chỗ trống là động từ to be, thì sau to be chỉ có thể là V-ing, -ed hoặc V3. Chúng ta có thể loại đáp án (A)(B). Còn đáp án (C)(D) thì chúng ta phân biệt như thế nào?

it is crowding hoặc it is crowded. Hai đáp án này khác nhau như thế nào? It is crowding là động từ to be cộng với động từ dạng V-ing. Đây chính là thì hiện tại tiếp diễn. Tức là nó đang làm hành động crowd này. Còn phía dưới là động từ to be cộng với động từ dạng -ed thì đây là dạng bị động. Bị động tức là sao? Cấu trúc của dạng bị động: Chủ ngữ + to be + V-ed/V3. Đây chính là cấu trúc của bị động. Thì chúng ta hiểu là cái chủ ngữ này bị làm hành động này. Dịch nôm na là vậy. Hiểu chính xác thì nó bị người ta làm hành động này. Động từ sẽ tác động lên chủ ngữ. Thì ở đây có nghĩa là nó (it) thì được người ta crowd. Về cơ bản hai đáp án này chỉ khác nhau ở chỗ (C) là chủ động còn (D) là bị động.

Chúng ta xét tiếp xem ở đây chọn chủ động hay bị động. Mỗi lần như vậy chúng ta ưu tiên xét nghĩa trước. Ta thấy crowd là một chữ rất quen thuộc. Ta dễ dàng thấy 4 đáp án này liên quan đến đông đúc hay đám đông. Chúng ta đang muốn nói là nó đông. Ta xem nghĩa cả câu cho chắc. Đọc ở đây ta thấy là some visitors (một vài người khách) đến nơi này (một thành phố nào đó) thì họ cảm thấy rằng nó (thành phố đó) quá đông với những người khách du lịch. Thì rõ ràng chúng ta đang muốn nói là thành phố đó quá đông khách du lịch. Chúng ta thấy ở đây chọn bị động thì hợp lý hơn. Ta diễn tả cái nghĩa là nó bị người ta làm cho đông lên. Người ta làm cho thành phố này đông lên. Tức là nó nhận hành động này và hành động này tác động lên nó. Nhìn lên hình ta thấy những người khách du lịch này kéo đến thành phố, làm cho thành phố trở nên đông đúc. Tức là thành phố này bị crowded, bị người ta làm cho đông lên. Chúng ta chọn bị động rất là hợp lý.

Thứ hai là về ngữ pháp nữa. Về ngữ pháp, mỗi lần các bạn chọn chủ động thì thường cần có một cụm danh từ phía sau. 95% là cần có một cụm danh từ phía sau. Nếu nói đang crowd thì phải là đang crowd cái gì. Làm cái gì cho đông? Phía sau cần có một cụm danh từ. Ví dụ như cũng dùng câu này nhưng đổi ngược lại: Tourists are crowding the city. Những người khách du lịch đang làm đông cái thành phố này. Tức là khách du lịch kéo đến thành phố này và làm cho thành phố này trở nên đông lên. Thì lúc đó chúng ta mới chọn chủ động. Thường nó cần một cụm danh từ ngay phía sau động từ đó như thế này. Trong khi đó ở trên này ta thấy sau chỗ trống không hề có động từ đứng sát nên khó mà chọn chủ động được. Ta thấy về nghĩa hay về ngữ pháp thì đáp án (D) là đáp án hợp lý. Từ nay trở đi các bạn cứ nhớ là mỗi lần muốn nói cái gì đó đông thì bạn dùng động từ crowd ở dạng -ed. Is crowded nghĩa là đông đúc.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận