Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 132

popularity có nghĩa là gì?

popularity among people = sự phổ biến giữa mọi người = sự phổ biến đối với nhiều người


Lời thoại của video:

Chúng ta đang cần chọn một danh từ điền vào chỗ trống mà chúng ta chưa biết là danh từ gì. 4 đáp án là 4 danh từ. Nhìn phía sau ta thấy là ở giữa (among) những người (people) ở mọi độ tuổi (of all ages). Vậy thì cái gì giữa mọi người ở những độ tuổi khác nhau? Chúng ta nhìn ra phía trước nữa để hiểu rõ nghĩa của câu này thêm. Chủ ngữ là domestically produced movies. Danh từ chính là những cái phim (và nó đã gain cái gì đó). Ta thấy phim nó có cái gì giữa những người ở độ tuổi khác nhau? Sự nổi tiếng, sự ưa chuộng hay là sự phổ biến gì đó. Ta thấy đáp án có chữ popularity. Đây là danh từ của tính từ popular, nghĩa là phổ biến. Ta hiểu được câu này nghĩa là những cái phim đã có được sự phổ biến giữa những người ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

PHẦN DỊCH NGHĨA

Trong vòng nhiều năm, những bộ phim được sản xuất trong nước đã có được sự phổ biến giữa những người thuộc mọi lứa tuổi.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận