Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 131

fall có nghĩa là gì?

prices have fallen = giá cả đã giảm


Lời thoại của video:

Chúng ta thấy ở đây có chữ have nên ta chọn những động từ ở dạng -ed. Ta cần một động từ ở dạng hiện tại hoàn thành (have done something / have + -ed). Phía trước ta thấy chủ ngữ của câu này là prices (giá cả). Danh từ chính là prices. Vậy giá cả thì làm gì? Trong bài thi TOEIC, đại đa số những câu khi nói về giá cả hay chi phí thì hành động của chúng chuyên gia tăng hay giảm. Ví dụ như rise, increase… hoặc giảm thì có fall, drop… Thì đáp án ở đây chúng ta có là fallen. Tức là giá đã giảm. Những động từ còn lại thì không hợp lý. Chúng ta có perform nghĩa là thực hiện (chữ quan trọng trong bài thi TOEIC). Ví dụ như perform a task (thực hiện một công việc) hay perform a survey (tiến hành một khảo sát). Acquired là mua lại (cũng là chữ quan trọng). Ví dụ acquire a firm (mua lại một cái công ti).

PHẦN DỊCH NGHĨA

Do giá bất động sản đã giảm một cách nhanh chóng trong những năm vừa qua, những người mua đã hủy những hợp đồng nhà mới.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận