Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 130

Chọn dạng động từ nào giữa has presented, presenting, present, và to present?

Sau bị động thường chọn động từ dạng gì?


Lời thoại của video:

Nhìn vào đây ta thấy là speakers (những người nói, phát biểu) họ phải được chuẩn bị (vị ngữ ở dạng bị động). Nhìn xuống dưới ta thấy động từ present ở 4 dạng khác nhau. Ta đã có một vị ngữ should be prepared ở đây rồi (động từ prepared ở dạng bị động). Thì động từ điền vào chỗ trống không ở dạng vị ngữ nữa. Một là phải ở dạng V-ing, hai là to V. Thì chúng ta có thể loại được những đáp án ở dạng vị ngữ như là câu (A)(C). Chúng ta sẽ xét xem là (B) hay (D). Chúng ta có một cái nữa, đó là khi ở đây là bị động (to be + -ed) thì đại đa số các trường hợp ở phía sau chúng ta thấy là to V. Ví dụ như mình có câu: is asked/allowed/advised (được yêu cầu, cho phép, được khuyên). Thì phía sau những cái bị động thế này đều là to V cả. Ví dụ như: is asked to submit (bị yêu cầu nộp cái gì đó). Rất hay như vậy. Thì ta ưu tiên chọn đáp án (D) to present. Đưa to present lên đây và đọc lại nghĩa của câu thì ta thấy rất hợp lý. Những cái người phát biểu họ phải được chuẩn bị để trình bày những cái gì đó của họ. (D) là đáp án.

PHẦN DỊCH NGHĨA

Những nhà diễn giả nên được chuẩn bị để trình bày những kết quả của họ đến khán giả và có thể trả lời những câu hỏi về chúng (hoặc là liên quan đến chúng).


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận