Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 129

Ở đây ta có hai cụm danh từ phía trước và phía sau chữ and. Mà cụm danh từ phía trước có danh từ chính là costs, nghĩa là “chi phí”. Do đó, cụm danh từ phía sau rất có thể cũng đang nói về chi phí. Do đó, ở chỗ trống ta chọn danh từ expenses, cũng có nghĩa “chi phí” là hợp lí nhất. Ngoài ra trước đó ta còn có living. Living expenses là hai chữ đi cùng nhau, có nghĩa là “chi phí sinh hoạt.”


Lời thoại của video:

Nhìn vào đây ta thấy đây là một cụm danh từ accommodation costs (một cái chi phí gì đó) và liên từ and, sau đó là một cụm danh từ nữa (living…). Thì rõ ràng trong chỗ trống chúng ta cần một danh từ chính. Danh từ chính phía trước là chi phí (chi phí gì đó) thì danh từ ở đây cũng liên quan đến chi phí. Chúng ta coi ở đây có danh từ nào là hợp lý. Chúng ta thấy chữ expenses khá là hợp lý. Thứ hai là phía trước ta thấy có chữ living nên ta cần chọn một cái gì đó liên quan đến việc sinh sống. Live là sống. Chúng ta hiểu là chi phí sống hay chi phí sinh hoạt. Hai chữ này rất hay đi với nhau (living expenses – chi phí sinh hoạt). Accommodation costs (những chi phí gì đó) và những chi phí sinh hoạt thì nó sẽ thế nào. Những chữ còn lại thì không hợp lý rồi. Budget nghĩa là ngân sách. Ví dụ marketing budget là ngân sách marketing, chứ không ai nói một ngân sách sống cả. Prices là giá cả. Ví dụ nói là oil prices (giá dầu). Nên ta chọn đáp án là (D).

PHẦN DỊCH NGHĨA

Những chi phí về chỗ ở và những chi phí sinh hoạt sẽ thay đổi, phụ thuộc vào những yêu cầu của cá nhân và địa điểm làm việc.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

  • Văn Toàn viết:

    Thầy cho e hỏi tại sao sau động từ vary lại có dấu phẩy ạ. Nếu đây là trường hợp rút gọn mệnh đề qh tại sao cuối câu lại là động từ vary ạ?

Bình Luận