Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 127

rise có nghĩa là gì?

a rise in sales = một sự gia tăng về doanh số


Lời thoại của video:

Ta thấy chỗ trống nằm trong một cụm danh từ: một cái gì đó trong doanh số vào năm qua. Ta cần một danh từ vào đây, cái gì đó trong doanh số mà nó lại có tính chất là không trông đợi (unexpected). Một cái gì đó về doanh số mà không được trông đợi vào năm ngoái. Thì chúng ta xét danh từ nào là hợp lý. Ta thấy câu (A) extension là danh từ của động từ extend, tức là mở rộng hay kéo dài. Ta thấy đây không phải là danh từ hợp lý. Thường thì chúng ta chỉ dùng extension of a power line (việc  kéo dài một đường dây điện), hoặc extension of  a plan (mở rộng kế hoạch). Production nghĩa là sự sản xuất hay là sản lượng. Ta không thể nói là sự sản xuất trong doanh số được. Ví dụ the production of cars (sự sản xuất xe hơi). Ví dụ như vậy. Chữ grade nghĩa là điểm số. Đây là chữ không quan trọng trong bài thi TOEIC nên ta có thể lơ nó đi. Rise nghĩa là khoảng tăng, đồng nghĩa với chữ increase. Vừa dùng như động từ mà vừa dùng như danh từ. Thì những chữ này rất hay đi với giới từ IN rồi cộng với một danh từ phía sau. Ví dụ khoảng tăng năng suất là increase in productivity. Chúng ta thấy đáp án (D) là đáp án hợp lý. Một khoảng tăng không mong đợi trong doanh số. Chữ không mong đợi ở đây ta cứ hiểu là bất ngờ. Một khoảng tăng bất ngờ về doanh số (a rise in something). Nó đi với giới từ in.

PHẦN DỊCH NGHĨA

Bài báo cáo về việc bán nhà hiện giờ cho thấy một khoảng tăng bất ngờ trong doanh số vào năm ngoái, nhưng con số của những căn nhà vẫn chưa được bán đã tăng lên.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận